Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού και Αθλητικού Συλλόγου «ΚΥΤΤΑΡΟ ΧΑΛΕΠΑΣ» σύμφωνα με το καταστατικό του προσκαλεί τα μέλη του να παρευρεθούν στην ετήσια Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του 9ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων (οδός Σκρα 19)  στις 28-3-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7 μ.μ. 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
- Απολογισμός δράσης Διοικητικού Συμβουλίου
- Οικονομικός απολογισμός
- Προτάσεις και τοποθετήσεις μελών.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Μαρτίου  2016 στον ίδιο χώρο και ώρα με τα ίδια ακριβώς θέματα.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ. Σ. του «Κυττάρου Χαλέπας» είναι οι κάτοικοι της συνοικίας, οι γονείς και κηδεμόνες μαθητών που φοίτησαν ή φοιτούν στα σχολεία της Χαλέπας και οι εκπαιδευτικοί που  υπηρέτησαν ή υπηρετούν σε αυτά.

Για περαιτέρω πληροφορίες τηλέφωνο 6942014128