Στην σύσταση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων επί βεβαιωθέντων παραβάσεων ελεγχόμενης στάθμευσης, προχωρά ο Δήμος Χανίων.

Έργο της Επιτροπής θα είναι η εξέταση των υποβληθέντων αντιρρήσεων-ενστάσεων, η λήψη απόφασης για την αποδοχή ή απόρριψή τους και η έγγραφη ενημέρωση των ενδιαφερομένων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Η εν λόγω Επιτροπή θα αποτελείται από τρία (3) μέλη και κατά την εξέταση των αντιρρήσεων - ενστάσεων δύναται να ζητείται η συνδρομή της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου. 


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook