Τη Δευτέρα 11-04 , από 07:00 π.μ. έως 19:00 μ.μ.,λόγω της εκτέλεσης των αναγκαίων εργασιών εκσυγχρονισμού του αντλιοστασίου ύδρευσης του Κούμου προς Πάνω Σταλό,

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 11-04 , από 07:00 π.μ. έως 19:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού στην περιοχή του Πάνω Σταλού της Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας του Δήμου Χανίων.

Η διακοπή θα πραγματοποιηθεί λόγω της εκτέλεσης των αναγκαίων εργασιών εκσυγχρονισμού του αντλιοστασίου ύδρευσης του Κούμου προς Πάνω Σταλό, το οποίο εξυπηρετεί την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης της προαναφερθείσας περιοχής.

Σημειώνεται ότι η διακοπή είναι πιθανό να περιορισθεί χρονικά, σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, επομένως όλο αυτό το διάστημα τα δίκτυα ύδρευσης θα θεωρούνται υπό πίεση.