Περίπου 50 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στην σημερινή κινητοποίηση και στα Χανιά για τα καυτά προβλήματα στην Παιδεία.

Οι εκπαιδευτικοί  από τα Χανιά και στο πλαίσιο πανελλαδικής στάσης εργασίας, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς και στην συνέχεια πήγαν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όπου και έκαναν παράσταση διαμαρτυρίας.

Όπως επισημαίνουν οι εκπαιδευτικοί «το σχέδιο νόμου για τις φετινές προσλήψεις αναπληρωτών στο πνεύμα της απόφασης του ΣΤΕ με την οποία εναρμονίζεται πλήρως το υπουργείο, περιγράφει όχι μόνο ένα άνισο και άδικο σύστημα διαμόρφωσης των πινάκων των αναπληρωτών, αλλά μια κακή προσαρμογή στο νόμο 3848/2010 της Διαμαντοπούλου κάνοντας ακόμα πιο ξεκάθαρο τους μηδενικούς μόνιμους διορισμούς. Σε συνδυασμό μάλιστα με τα ελάχιστα εναπομείναντα κονδύλια ΕΣΠΑ και την έλλειψη χρηματοδότησης της εκπαίδευσης από τον τακτικό προϋπολογισμό γίνεται σαφές ότι οι προσλήψεις  θα μειωθούν και θα οδηγήσουν πολλούς νέους συναδέλφους στην ανεργία και χιλιάδες κενά στα σχολεία. Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο παραδέχεται ότι υπάρχουν 3.000 κενά.

Το σχέδιο νόμου που παρουσιάστηκε ΔΕΝ καταργεί το νόμο 3848/10 που ήταν η προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης, αλλά καταργεί . εκείνες τις μεταβατικές διατάξεις που δρούσαν ενισχυτικά στους συναδέλφους με προϋπηρεσία:

-       Δεν αναφέρεται πουθενά η διπλή  μοριοδότηση των δυσπρόσιτων.
-       Δεν υπολογίζεται η  προϋπηρεσία πέρα των 60 μηνών με ανώτατο όριο μονάδων 16,80, ακυρώνοντας την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας από το 10 ως το 12.
-       Τροποποιείται η προσμέτρηση μορίων λόγω εξετάσεων ΑΣΕΠ πριμοδοτώντας όχι μόνο τον διαγωνισμό του 2008 αλλά και του 2006 και μάλιστα αθροιστικά πράγμα που δεν προβλεπόταν στο 3848.
-       Υπολογίζει το βαθμό πτυχίου και μάλιστα ανεξάρτητα από το χρόνο κτήσης του πτυχίου.
Έτσι λοιπόν συνάδελφοι που εργάζονται δέκα και δεκαπέντε χρόνια σε όλα τα μέρη της χώρας, αναπληρώνοντας ουσιαστικά τον εαυτό τους, βλέπουν την προϋπηρεσία τους να χάνεται και ταυτόχρονα μπαίνουν στη διαδικασία να ανταγωνίζονται μόρια και βαθμούς συναδέλφων  με πολύ λιγότερη προϋπηρεσία.»

Οι εκπαιδευτικοί ζητούν: 
       Άμεση κατάργηση του απαράδεκτου ν.3848/2010 της Διαμαντοπούλου. Καμιά απαξίωση των σπουδών και των εργασιακών δικαιωμάτων.     Καμία συζήτηση για προσοντολόγιο.
       Σύσταση οργανικών θέσεων για όλα τα διδακτικά αντικείμενα. Καμιά κατηγοριοποίηση των  εκπαιδευτικών, όχι άλλες ανισότητες!  Χωρίς διακρίσεις και κατακερματισμό του κλάδου και ειδικά των αναπληρωτών απέναντι στην ελαστική εργασία παλεύουμε και δίνουμε τη μάχη, για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλες και όλους τους συναδέλφους για κάλυψη όλων των αναγκών των σχολείων μας.
       Μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών

Επιπλέον και σε ότι αφορά στο θέμα της αύξησης σε 14 του αριθμού των νηπίων που θα αντιστοιχούν σε κάθε νηπιαγωγό  οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν πως «με αυτό τον αριθμό ο θεσμός του Νηπιαγωγείου θίγεται σοβαρά. Ο Ν. 4264/2014 που ισχύει τώρα και προέβλεπε τη δημιουργία πολυθέσιων νηπιαγωγείων,    ορίζει πως η αναλογία νηπιαγωγού προς μαθητές δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα προς 7 και μεγαλύτερη από ένα προς 25, μοιάζει καλύτερος συγκριτικά με τον προς ψήφιση νόμο. Κρατάνε το μέγιστο αριθμό και ανεβάζουν τον ελάχιστο
Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουμε ότι αυτή η ρύθμιση δεν είναι ούτε κοινωνικά ούτε παιδαγωγικά επιβεβλημένη. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ουσιαστικά η διάλυση του δημόσιου Νηπιαγωγείου, καθώς όλοι καταλαβαίνουν πως αν γίνει ο ελάχιστος αριθμών των μαθητών 14 από 7, όπως ισχύει προς το παρόν, οδηγούνται σε κλείσιμο πολλά νηπιαγωγεία, τόσο σε κωμοπόλεις, σε χωριά, αλλά και μέσα στα Χανιά. Μια τέτοια ενέργεια θα προσθέσει στην ήδη ταλαιπωρημένη ελληνική οικογένεια ένα επιπλέον πρόβλημα, φέροντάς την σε απόγνωση. Πληροφορίες μιλούν για 1144 Νηπιαγωγεία που κινδυνεύουν να κλείσουν, Στα Χανιά 14 τμήματα  νηπιαγωγείων κυρίως κλασικά (8.00 12.15)  μέσα στην πόλη και το Καστέλι έχουν λιγότερα από 14 παιδιά και κάποια από αυτά  κινδυνεύουν. Αιτία είναι η πολύ κακή κτιριακή υποδομή και οι εξαιρετικά μικροί χώροι που σε πολλές περιπτώσεις δεν επιτρέπουν περισσότερα παιδιά. Πολύ περισσότερα στην περιφέρει όπου θα είναι στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης ο χαρακτηρισμός τους σε ορεινά , απομακρυσμένα, με μετακινήσεις κτλ. όπου ο αριθμός των ελάχιστων μαθητών γίνεται

Προτείνουμε - Απαιτούμε:
       Δίχρονη υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή - νηπίων και προνηπίων.
       Ίδρυση νέων νηπιαγωγείων και ανέγερση  κατάλληλων σχολικών κτιρίων.
       Αναλογία Νηπιαγωγού/παιδιών 1:15.
       Νομοθετική κατοχύρωση του διδακτικού ωραρίου  των νηπιαγωγών.
       Ίδρυση τμημάτων ένταξης και  παράλληλη στήριξη για όσα νήπια έχουν ανάγκη.
       Πρόσληψη του αναγκαίου επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού.¨»