Υπογράφηκε σήμερα, ανάμεσα στον Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων , ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον Δήμαρχο Εμμανουήλ  Κοκοσάλη και της αναδόχου εταιρείας  ΜΕΘΟΔΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε , η σύμβαση για την κατασκευή του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Το έργο  περιλαμβάνει αποξήλωση και κατασκευής νέας μόνωσης στο κτίριο όπου θα στεγαστεί το  δημοτικό σχολείο Μεσοχωριού, βαψίματα και αλλαγή κουφωμάτων στο νηπιαγωγείο κάτω  Αρχανών αλλά και παρεμβάσεις σε σχολικά κτίρια όπου κριθεί αναγκαίο.  Το συνολικό έργο  είναι προϋπολογισμού 56.900  ευρώ.