Οι καταστηματάρχες  στην οδό Χάληδων διαμαρτύρονται για την κυκλοφοριακό χάος που επικρατεί στην κεντρική οδό εισόδου στην παλιά πόλη και στο παλιό λιμάνι των Χανίων, όπως παρουσίασε το Flashnews.gr.

Και όμως! Υπάρχει έτοιμη μελέτη για την διαμόρφωση  του δρόμου , η οποία μάλιστα είχε παρουσιαστεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή, πριν από δύο ακριβώς χρόνια, στις 15 Απριλίου 2014!

Όπως είχε αναφερθεί στην παρουσίαση της μελέτης, καλύπτει συνολική επιφάνεια 5.240 τ.μ., ενώ, όπως είχε πει ο τότε Προϊστάμενος του Γραφείου Παλιάς Πόλης του Δήμου Χανίων, Αντώνης Μυλωνάς, για τη σύνταξή της ακολουθήθηκαν οι βασικές αρχές και προϋποθέσεις, που έχει καθορίσει το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (Κ.Α.Σ.) και η Επιστημονική Επιτροπή Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης Χανίων.

«Στη μελέτη προβλέπεται καταρχάς η οδός Χάληδων κυκλοφοριακά να μετατραπεί σε όλο το μήκος της σε δρόμο μονής κατεύθυνσης, περιορισμένης κίνησης οχημάτων. Τα οχήματα θα εισέρχονται στην οδό Χάληδων από τη συμβολή της με την οδό Χατζημιχάλη Γιάνναρη και θα έχουν τη δυνατότητα πλέον να κινηθούν προς την οδό Ντουνόπαππα αντίστροφα…..Επιπλέον, επιτυγχάνεται η διαπλάτυνση του χώρου κίνησης πεζών σ΄ ένα δρόμο, που χαρακτηρίζεται από την έντονη κίνηση πεζών, καθ' όλη την τουριστική περίοδο, ενώ δημιουργείται πλάτωμα (σε μορφή μικρής πλατείας) στην αρχή της οδού Χάληδων, το οποίο θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη νησίδα διαχωρισμού κίνησης οχημάτων”.

Σημειώνεται ότι στην εν λόγω μελέτη περιλαμβάνεται και η διαμόρφωση της παρόδου, που συνδέει την οδό Χάληδων με την οδό Ζαμπελίου, καθώς και η πάροδος πρόσβασης από την οδό Χάληδων προς τη νότια Τάφρο αλλά και το τμήμα της οδού Ντουνόπαππα από την οδό Χάληδων μέχρι το πάρκο Εμμ. Μπαλαντίνου.

Και το εύλογο ερώτημα που τίθεται είναι, τι απέγινε αυτή η μελέτη; 

Η Δημοτική αρχή μπορεί να άλλαξε, αλλά τα δεδομένα και οι ανάγκες για την παλιά πόλη δεν έχουν αλλάξει.