Την κατανομή εκατόν έντεκα (111) ατόμων σε φορείς του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  Χριστόφορος Βερναρδάκης.

Η κατανομή αφορά τις παρακάτω υπηρεσίες και ειδικότητες: 

Δείτε τις υπηρεσίες και ειδικότητες που αφορούν στην κατανομή και στην Κρήτη