Η Π.Υ. ανακοίνωσε την πρόσληψη 4.000 ατόμων πενταετούς υποχρέωσης

Η υπογραφή από τον υπουργό ΠΡΟ.ΠΟ. έπεσε ήδη και μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, τις επόμενες ημέρες θα δημοσιευθεί η προκήρυξη με τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού και θα αναρτηθεί στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες όλης της χώρας.