Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 26/04/2016, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη και ώρα 16.00, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα ημερησίας διάταξης.

Θέμα 1ο: Διαγραφή εσόδων/δαπανών ύδρευσης και μεταφορά αυτών στην Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. Ν. Χανίων 
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 2ο: Έγκριση Κανονισμού Υπαίθριας Διαφήμισης Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 3ο: Έγκριση μελέτης – Προσδιορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ» Δήμου Πλατανιά 
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 4ο: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Αλικιανού»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 5ο:  Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Τ.Κ. ΔΕΛΙΑΝΩΝ Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 6ο: Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ «ΚΥΔΩΝΙ» ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΡΑΝΟΥ»  
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 7ο: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 8ο: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση αντιπυρικής ζώνης - δρόμου Πέραμα - Σαριδιανά Τ.Κ. Λάκκων» 
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 9ο: Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Μεσκλών» Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 10ο: Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση & Επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων» Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 11ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 12ο: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ Δ.Δ. ΚΟΝΤΟΜΑΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ» - Αποδοχή χρηματοδότησης  
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 13ο: Μεταφορά αρμοδιότητας υπηρεσίας άρδευσης από τον Δήμο Πλατανιά στην Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. Ν. Χανίων 
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 

 

 


Θέμα 14ο: Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα και έγκριση ανάθεσης σε ιδιώτη των υπηρεσιών καθαριότητας: 
α.  Ενίσχυσης Μηχανισμού Καθαριότητας (αποκομιδής απορριμμάτων Δήμου Πλατανιά) 
β. Σάρωσης Δήμου, καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων και πλατειών και παραλίας – Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσίας σάρωσης – υπηρεσιών καθαριότητας
γ.  Αποκομιδής απορριμμάτων δύσβατων περιοχών Δήμου 
δ.  Καθαριότητα εσωτερικών χώρων δημοτικών κτιρίων Δ. Πλατανιά έτους 2016
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλακωνάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 15ο: Ψήφιση πίστωσης
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 16ο: Έγκριση διενέργειας προμηθειών 
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 17ο: Διαγραφή οφειλών κατά του Δήμου λόγω παραγραφής τους 
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 18ο: Διαγραφή οφειλής από μισθώματα, λόγω εσφαλμένης αναγραφής του ΑΦΜ του οφειλέτη
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 19ο: Δαπάνες κεντρικών  και παράλληλων εκδηλώσεων επετείου Μάχης της Κρήτης, λήξης Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και ψήφιση σχετικών  πιστώσεων
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 20ο: Κατανομή πίστωσης ποσού 36.020,00€  από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς  Πόρους  έτους 2016 (Β΄ κατανομή), για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των  σχολείων του Δήμου Πλατανιά  και απόδοσή του στις Σχολικές Επιτροπές 
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 21ο: Επιχορήγηση Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία “Σύλλογος Δρομέων Υγείας Χανίων” για την διεξαγωγή του 1ου Μαραθωνίου Κρήτης 2016
Εισηγητής: κ. Πολυχρόνης Σημαντηράκης, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά

Θέμα 22ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Ανδρεαδάκη Μιχαήλ του Εμμανουήλ, κάτοικο Τ.Κ. Ψαθογιάννου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 23ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην Ανδριανάκη Βασιλική του Στεφάνου, κάτοικο Τ.Κ. Πολεμαρχίου Δ.Ε. Βουκολιών Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 24ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Σάμιο Παντελεήμονα του Αργυρίου, κάτοικο Τ.Κ. Φουρνέ της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 25ο: Έγκριση πραγματοποιηθείσας μετακίνησης Δημάρχου και ψήφιση σχετικής πίστωσης 
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά