Χρειάστηκε πάνω από 4,5 μήνες από την "παραίτηση" του Λευτέρη Κοπάση από την θέση του διευθύνοντος συμβούλου του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης και την δημόσια επιστολή του προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με την οποία ζητούσε την αντικατάστασή του, ώστε τελικά να τοποθετηθεί νέος διευθύνων σύμβουλος στον Οργανισμό.

Ο Φώτης Καζάσης, με ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε στις 22 Απριλίου, ορίζεται νέος διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΚ.

Ο κ. Καζάσης, είναι διπλωματούχος μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής και εργάζεται ως επιστημονικό και εργαστηριακό προσωπικό στο Πολυτεχνείο Κρήτης από το 1990. Εκλέγεται συνεχώς στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Κρήτης από το 2007, είναι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΔΚ από το 2008 στην οποία έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας την περίοδο 2010 - 2011. Τις περασμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, είχε θέσει υποψηφιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων με την Ριζοσπαστική Συνεργασία Κρήτης του υποψήφιου Περιφερειάρχη Μιχάλη Κριτσωτάκη και του υποψηφίου Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Γιώργου Αγοραστάκη.

Όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ  (δείτε εδώ)

"Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Δ16γ/012/262/Γ/20−06−2013 κοινή υπουργική απόφαση «Ορισμός Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.(ΟΑΚ Α.Ε.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 284), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. Δ16γ/623/9/434/γ/24−10−2013, Δ16γ/189/3/261/Γ/01−07−2014 και Δ16γ/343/13/309/Γ/13−08−2014 όμοιες και ισχύει, ως εξής:

• Ο υπό στοιχείο 1 Πρόεδρος ορίζεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15, παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας.

• Ο υπό στοιχείο 2 Διευθύνων Σύμβουλος παύεται και αντικαθίσταται από τον Καζάση Φώτιο του Γεωργίου, (Α.Δ.Τ. AM 977091, Α.Φ.Μ. 044397696).

Τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ορίζονται ως εξής:

-Τα υπό στοιχείο 3 μέλη αντικαθίστανται από τον Λιβάνιο Βασίλειο του Ιωάννη, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Σεϊμένη Παύλο − Παναγιώτη του Βαρδή.

-Τα υπό στοιχείο 4 μέλη αντικαθίστανται από τον Χατζηδάκη Αριστόδημο του Λεωνίδα, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Σταθάκη Ιωάννη του Νικολάου

-Τα υπό στοιχείο 5 μέλη αντικαθίστανται από την Κουτσουμπού Φανή του Γεωργίου ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Βαρδουλάκη Εμμανουήλ του Δημητρίου

-Τα υπό στοιχείο 6 μέλη αντικαθίστανται από τον Φωρτσάκη Γιάννη του Πέτρου ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την Ιακωβίδου Ελένη του Γρηγορίου

-Τα υπό στοιχείο 7 μέλη αντικαθίστανται από τον Κουνενάκη Δημήτριο του Ιωάννη, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Ψαρουδάκη Δημήτριο του Γεωργίου

- Το υπό στοιχείο 9 τακτικό μέλος, το οποίο ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. Δ16γ/623/9/434/γ/24−10−2013 τροποποιητική απόφαση, αντικαθίσταται από τον Γεώργιο Αλεξάκη του Εμμανουήλ, πολιτικό μηχανικό, καθώς και ο αναπληρωτής του αντικαθίσταται από τον Ιωάννη Γουλιδάκη του Κυριάκου, οικονομολόγο − σύμβουλο επιχειρήσεων

- Το υπό στοιχείο 10 τακτικό μέλος αντικαθίσταται από τον Αντώνιο Ζερβό του Εμμανουήλ, πολιτικό μηχανικό, Δήμαρχο Αγ. Νικολάου, καθώς και ο αναπληρωτής του αντικαθίσταται από τον Γεώργιο Αρμουτάκη του Κωνσταντίνου, πολιτικό μηχανικό, Δήμαρχο Φαιστού

- Το υπό στοιχείο 11 τακτικό μέλος αντικαθίσταται από τον Θεόδωρο Νίνο του Νικολάου, πολιτικό μηχανικό, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Ρεθύμνης


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook