Μήνυμα της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης κας Μαρίας Λιονή για την έναρξη των Πανελληνίων Εξετάσεων

Εύχομαι σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που ξεκινούν τη  Δευτέρα 16 Μαΐου, το δικό τους αγώνα των Πανελληνίων εξετάσεων, να έχουν καλή επιτυχία, δύναμη, υπομονή, επιμονή και αισιοδοξία για να φέρουν σε πέρας την προσπάθειά τους.

Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις είναι  μία μόνο  από τις πολλές ευκαιρίες, που θα πα-ρουσιαστούν στη ζωή σας για να πορευθείτε στη ζωή και οπωσδήποτε όχι  η μονα-δική. Η συμμετοχή σας σε αυτές ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, που εύχομαι για τον καθένα σας να είναι το επιθυμητό, θα σας προσφέρει γνώση και εμπειρία, πο-λύτιμη για το μέλλον.

Συμπαραστάτες στον αγώνα σας αυτό είναι οι γονείς και οι καθηγητές σας, που στηρίζουν την προσπάθεια σας εν μέσω εξαιρετικά δύσκολων κοινωνικών και οικο-νομικών συγκυριών, και στους οποίους εύχομαι επίσης καλή δύναμη τις μέρες που έρχονται για να σας στηρίξουν με τη σειρά τους.

Καλή επιτυχία.