Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώθηκε ότι στο πλαίσιο της εργολαβίας 7ο Υποέργο: «Άμεσα έργα Αποκατάστασης κατολισθήσεων επαρχιακού οδικού δικτύου περιοχής Δήμου Αγίου Βασιλείου Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης» έχουν αρχίσει οι εργασίες κατασκευής τεχνικού και στραγγιστηρίου στην υπ’ αριθμόν 4 επαρχιακή οδό στην έξοδο του οικισμού Σελλιά προς Ροδάκινο.

Στην περιοχή, όπου εκτελείται το έργο θα λειτουργεί μόνο η μια λωρίδα κυκλοφορίας της επαρχιακής οδού. Σήμανση θα υπάρχει σε διαρκή βάση. Παρακαλούνται οι διερχόμενοι οδηγοί να οδηγούν προσεκτικά λόγω επικινδυνότητας στη θέση αυτή μέχρι την ολοκλήρωση των έργων.