Για την «Καταπολέμηση της βίας στην Ευρώπη» που υλοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης

Συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού έργου “SAVE”-Solutions Against Violence in Europe, «Καταπολέμηση της βίας στην Ευρώπη» που υλοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης μέσω της Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ρεθύμνης πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Τεχνών Ρεθύμνου.  

To SAVE επιδιώκει να διαμορφώσει ένα καινοτόμο και ολοκληρωμένο μοντέλο πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης περιστατικών βίας στα παιδιά με τη χρήση Καινοτόμων Εργαλείων Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ICT tools). Εταίροι του έργου είναι Περιφέρειες, Πανεπιστήμια και άλλοι φορείς του κοινωνικού τομέα από την Ιταλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ελλάδα, τη Σλοβενία και τη Ρουμανία. Από την Ελλάδα συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης. 

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των εργαστηρίων του έργου που πραγματοποιήθηκαν στις 6 διαφορετικές Περιφέρειες αναφορικά με την πρόληψη & ανίχνευση της παιδικής κακοποίησης. Τα εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Περιφερειών σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάνοντας χρήση επιστημονικών μεθόδων και τεχνικών στους τομείς πρόληψης και ανίχνευσης παιδικής κακοποίησης. Η Περιφέρεια Κρήτης εφάρμοσε το μοντέλο σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, τον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου σε σχολεία του Ηρακλείου και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ρεθύμνου σε σχολεία του Ρεθύμνου. Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ρεθύμνου συμμετείχε στη συνάντηση όπου παρουσίασε τη μεθοδολογική του προσέγγιση στην υλοποίηση των εργαστηρίων. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων των εργαστηρίων θα αποτελέσει την ανατροφοδότηση του υπό κατασκευή μοντέλου  στο οποίο στοχεύει το Πρόγραμμα. 

Επιπλέον θέματα που συζητήθηκαν ήταν η διαδικασία αξιολόγησης των εργαστηρίων καθώς και η εν δυνάμει ενσωμάτωση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αυτών στην τελική μορφή του μοντέλου. Οι εξειδικευμένοι επιστήμονες αντάλλαξαν απόψεις για την δομή και το περιεχόμενο της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας του SAVE η οποία θα επιδιώξει μεταξύ άλλων να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο εκπαίδευσης ενηλίκων και εκπαιδευτικών στη διαχείριση περιστατικών βίας στα παιδιά. Ένα σημαντικό ζήτημα που τέθηκε στη συζήτηση ήταν η λήψη δράσεων για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου στις τοπικές κοινωνίες καθώς και η πολιτική αξιοποίηση του έργου από τους θεσμικούς εκπροσώπους των Περιφερειών προκειμένου να υπάρξουν μελλοντικά αποτελεσματικότερες  παρεμβάσεις στο ζήτημα της παιδικής κακοποίησης. 

Στις διεργασίες της συνάντησης συμμετείχαν, η Δρ. Κατερίνα Βλασάκη (συντονίστρια του έργου), και η κοινωνιολόγος MSc Καλλιόπη Μαρκάκη (ειδική στην θεματική ενότητα του έργου για τη βία στα παιδιά). Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης η  Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Ρεθύμνου, Μαρία Λιονή και η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ρεθύμνου, Μαρία Καββάλου.