Στην επαναγορά του συνόλου των 937.500.000 προνομιούχων μετοχών, αντί συνολικού ποσού ευρώ 675 εκατ. ευρώ, που κατείχε το Ελληνικό Δημόσιο, προέβη τη Δευτέρα η ΑΤΕbank.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η επαγορά έγινε σε υλοποίηση της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29.04.2011 και σύμφωνα με την 10/5/10.5.2011 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.

in.gr