Ανοιχτή παραμένει τελικά η Αναφορά των Αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης (ΠΕΑΕΑ/ΔΣΕ) για τις Γερμανικές Πολεμικές Επανορθώσεις μετά από παρέμβαση του Ανεξάρτητου Ευρωβουλευτή Καθηγητή Νότη Μαριά. 

Ο Νότης Μαριάς την προηγούμενη Παρασκευή 27/5 με Γραπτή του Παρέμβαση ζήτησε να μην γίνει δεκτή η σχετική πρόταση της Γραμματείας της Επιτροπής Αναφορών της Ευρωβουλής που ζητούσε να κλείσει το φάκελο της  υπ΄ αριθμ. 2214/2014 Αναφοράς των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης (ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ) για τις Γερμανικές Πολεμικές Επανορθώσεις. Με τον τρόπο αυτό διασφαλιζόταν σε  μια πρώτη φάση να  μην κλείσει η Αναφορά  και στη συνέχεια να μπορέσει να δρομολογηθεί η επιτυχής εξέτασή της  ενώπιον της Επιτροπής Αναφορών.

Στην Γραπτή του παρέμβαση ο Νότης Μαριάς ζήτησε όχι μόνο να παραμείνει ανοικτή η Αναφορά αλλά και  να κληθεί ενώπιον της Επιτροπής τόσο η  Ελληνική κυβέρνηση όσο και η Γερμανική Κυβέρνηση προκειμένου να τοποθετηθούν επίσημα  για το ζήτημα των Γερμανικών Πολεμικών Επανορθώσεων.

Τελικά σε εκτέλεση των σχετικών διαδικασιών που επικαλέστηκε έγκαιρα ο Έλληνας Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής αποφασίστηκε να παραμένει «ζωντανή» η Αναφορά και να επανεξεταστεί στις  8 Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από εισήγηση του Νότη Μαριά είχε κριθεί παραδεκτή η παραπάνω Αναφορά της ΠΕΑΕΑ/ΔΣΕ και η Επιτροπή Αναφορών είχε αποστείλει σχετική επιστολή για το εν λόγω θέμα στην Κομισιόν, στην Ελληνική κυβέρνηση και τη γερμανική κυβέρνηση.

Πλην όμως όπως κατήγγειλε ήδη ο Νότης Μαριάς η Ελληνική πλευρά με την εκκωφαντική της σιωπή δεν εδέησε καν να στείλει απάντηση για το κεφαλαιώδες αυτό θέμα στην Επιτροπή Αναφορών.

Η αδιαφορία και πολιτική ανευθυνότητα της Ελληνικής κυβέρνησης στο ζήτημα αυτό   ενθάρρυνε την Κομισιόν η οποία με Γραπτή της Απάντηση στην Επιτροπή Αναφορών δήλωσε ότι δήθεν ήταν αναρμόδια να εξετάσει την Αναφορά της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ για τις Γερμανικές Πολεμικές Επανορθώσεις  παριστάνοντας τον Πόντιο Πιλάτο με αποτέλεσμα η Γραμματεία της Επιτροπής Αναφορών να λάβει την απόφαση να κλείσει τον φάκελο της Υπόθεσης.

Ευτυχώς τελικά όπως προαναφέρθηκε μετά τη Γραπτή Παρέμβαση του Νότη Μαριά  η Αναφορά των Αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης για τις Γερμανικές Πολεμικές Επανορθώσεις δεν κλείνει αλλά παραμένει ανοικτή και θα επανεξεταστεί στις 8 Σεπτεμβρίου.