Το Ηράκλειο είναι η πρώτη πόλη στην Ελλάδα που εφαρμόζει το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης  (ΣΟΑΠ) – Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) σε τέτοια κλίμακα και ταυτόχρονα μπαίνει στη πρωτοποριακή διαδικασία μιας ανοιχτής διαβούλευσης με τους φορείς της πόλης αλλά και τους δημότες για την τελική διαμόρφωση αυτού του σχεδίου.  

Ο διάλογος άνοιξε ουσιαστικά τη Δευτέρα 6 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 8 Ιουλίου.

Την Τετάρτη 8 Ιουνίου αναρτήθηκε το υλικό της διαβούλευσης  στο site του Δήμου Ηρακλείου όπου και θα παραμείνει για τον επόμενο μήνα.  (http://www.heraklion.gr/municipality/deliberation).