Σε 12 μήνες η μετεγκατάσταση των Οίκων Ανοχής από τις περιοχές κατοικίας σε περιοχές «βιοτεχνικής» ή «βιομηχανικής» χρήσης («οχλούσας» ή μη).

Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, με τέσσερις ψήφους κατά, η πρόταση της Διαπαραταξιακής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη ρύθμιση θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία Οίκων Ανοχής για λήψη απόφασης αναφορικά με τις τροποποιήσεις που απαιτούνται στο καθεστώς χορήγησης αδειών εγκατάστασης και χρήσης οικημάτων εκδιδομένων επ’ αμοιβή προσώπων, κατά την σημερινή (Δευτέρα 18 Ιουλίου 2011) Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με την πρόταση της Διαπαραταξιακής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης για τους Οίκους Ανοχής, που εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Αντιδήμαρχος Αστικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Δικτύων και μέλος της Διαπαραταξιακής Επιτροπής Οίκων Ανοχής, Ανδρέας Κουράκης, και η οποία αποτέλεσε και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου:

Α. αναθεωρείται ο μέγιστος αριθμός αδειών εγκατάστασης και χρήσης οικημάτων εκδιδομένων επ’ αμοιβή προσώπων, που επιτρέπεται να χορηγηθούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης, από πενήντα – που είχαν καθοριστεί με την υπ’ αριθμόν 595/2002 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου – σε τριανταπέντε (σήμερα, λειτουργούν εικοσιεννέα οίκοι ανοχής)

Β. δεν επιτρέπεται η έκδοση αδειών εγκατάστασης και χρήσης οικημάτων εκδιδομένων επ’ αμοιβή προσώπων σε κτήρια ή οικοδομές τα οποία έχουν πρόσοψη (είσοδο) σε οδούς του «βασικού οδικού δικτύου», προκειμένου να αντιμετωπιστεί η παράνομη πεζοδρομιακή πορνεία

Γ. ορίζεται το χρονικό διάστημα για τη μετεγκατάσταση των υφιστάμενων οικημάτων εκδιδομένων επ’ αμοιβή προσώπων σε περιοχές με χρήση γης «βιοτεχνική» ή «βιομηχανική» («οχλούσα» ή μη) που δεν περιλαμβάνουν χρήσεις κατοικίας στους δώδεκα μήνες

Δ. για το μεταβατικό διάστημα των δώδεκα μηνών οι εν ισχύι άδειες ή και οι στο μεταξύ ανανεούμενες (για το διάστημα αυτό) θα αρκεί να ανταποκρίνονται στο μέχρι σήμερα ισχύον καθεστώς ουσιαστικών και λοιπών προϋποθέσεων, ενώ όλες οι τυχόν νέες άδειες θα πρέπει να εκδίδονται με βάση το νέο καθεστώς. Μετά την πάροδο των δώδεκα μηνών, όλα τα οικήματα, υφιστάμενα και νέα, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στο νέο καθεστώς αδειοδότησης και λειτουργίας.

Παράλληλα, το Δημοτικό Συμβούλιο έκανε δεκτή ομόφωνα την πρόταση που κατατέθηκε για τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Προστασίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Θεσσαλονίκης, ώστε να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων εκμετάλλευσης από κάθε είδους παραβάσεις του νόμου και ιδίως λόγω trafficking (εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων).

seleo