Την πρόσληψη νέου υπαλλήλου στο Δήμο Ρεθύμνης υπέγραψε σήμερα ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης.

Πρόκειται για τον κ. Βαρβιδάκη Ηλία του Γεωργίου, ο οποίος είχε προσληφθεί στον πρώην Δήμο Αρκαδίου  βάση προκήρυξης, όμως λόγω της εφαρμογής του νόμου περί αναστολής προσλήψεων, τέθηκε σε εκκρεμότητα η εργασιακή του απασχόληση σε δημοτικές υπηρεσίες.

Με νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 7 του Ν 4368/2016, α21 τεύχος), η οποία αίρει  την αναστολή προσλήψεων που εκκρεμούν αρκεί ο υπάλληλος να τοποθετηθεί σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, επετράπει η πρόσληψη του κ. Βαρβιδάκη, ο οποίος έδωσε σήμερα τον κατά Νόμο όρκο του παρουσία του Δημάρχου και θα ενταχθεί άμεσα στο εργασιακό δυναμικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου.