Στο Ηράκλειο, στα γραφεία της ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, την Παρασκευή στις 17 Ιουνίου 2016, συνεκλήθησαν τα νεοεκλεγέντα μέλη του ΔΣ, μετά από πρόσκληση, με τη φροντίδα του πλειοψηφώντος μέλους που αναδείχτηκε κατά τις αρχαιρεσίες της 8ης/6/2016 της ΕΝΚΑ Κρήτης, του Ιατρού, Αν. Καθηγητή της Πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. ΤΖΑΝΑΚΗ Νικόλαου, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού  της. 

Αφού αναγνώστηκαν από τον κ. Ν. Τζανάκη, τα σχετικά άρθρα του καταστατικού, για τη διαδικασία εκλογής και τις αρμοδιότητες στο ΔΣ των νεοεκλεγέντων μελών τέθηκαν οι υποψηφιότητες για τα αξιώματα στο νέο ΔΣ.

Με τη διαδικασία των μυστικών ψηφοφοριών εκλέχτηκαν ομόφωνα, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας της ΕΝΚΑ Κρήτης, ως ακολούθως:

•    Τακτικά Μέλη του ΔΣ:
Πρόεδρος: Νικόλαος ΤΖΑΝΑΚΗΣ 
Αντιπρόεδρος: Κων/νος ΔΡΑΚΑΚΗΣ 
Γεν. Γραμματέας: Αντώνιος ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ 
Ταμίας: Κων/νος ΠΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 
Μέλος: Απόστολος ΡΙΖΟΣ

•    Αναπληρωματικά Μέλη του ΔΣ:
Ματθαίος Μανωλακάκης
Χρυσή Ξανθού 
Ειρήνη Καλαϊτζάκη 
Αλέξανδρος Πρινιωτάκης 

Η Ένωση Καταναλωτών Περιφέρειας Κρήτης συνεχίζει να στοχεύει στην οργανωτική αναβάθμιση και ισχυροποίηση του καταναλωτικού κινήματος, με προτεραιότητα πάντα την προάσπιση των συμφερόντων των καταναλωτών στην Περιφέρεια Κρήτης. Προσδίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συμβουλευτική καθοδήγηση και υποστήριξη των καταναλωτών. Έχει συμβάλλει με τους νομικούς της συμβούλους στη διεκπεραίωση των υποθέσεων υπερχρεωμένων νοικοκυριών, στο να διαγραφούν οριστικά οφειλές στις τράπεζες και στη διάσωση της πρώτης κατοικίας, γεγονός που έχει επιφέρει την ανακούφιση σε χιλιάδες καταναλωτές που έχουν περιέλθει σε αδυναμία εξυπηρέτησης των δανειακών τους υποχρεώσεων.