Συνεδριάζει την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016 και ώρα 17:55 στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου) το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 33 θέματα στην ημερήσια του διάταξη. Πιο συγκεκριμένα:
 
⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού – εγγραφή νέου κωδικού του Τμήματος Μελετών, Προγραμματισμού και Ανακύκλωσης (απόφαση 364/2016 Οικονομικής επιτροπής).  

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τη συντήρηση της Διαδημοτικής Πλατφόρμας Προώθησης στην Απασχόληση (απόφαση 381/2016 Οικονομικής Επιτροπής).

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016 για εκτέλεση της συνεχιζόμενης δράσης με τίτλο «Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ. Παλιανής και Αυτοδιοίκησης για τη μελέτη – Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Α.Δ.Σ. 189/08 Δ. Παλιανής) Δ.Ε. Παλιανής (απόφαση 392/2016 Οικονομικής Επιτροπής).

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Τμήματος Προϋπολογισμού (απόφαση 397/2016 Οικονομικής Επιτροπής).

⦁    Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έτους 2016 για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή όψεων 6ου, 9ου και 11ου  Γυμνασίων Δήμου Ηρακλείου (Απόφαση 399/2016 Οικονομικής Επιτροπής).

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2016 για την «Προμήθεια εξοπλισμού επίπλωσης γραφείων αιθουσών του κτιρίου πληροφόρησης και πολιτισμού της Τοπικής Κοινότητας Βουτών (απόφαση 412/2016 σε Ορθή Επανάληψη).  

⦁    Αποδοχή χρηματοδότησης, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, αναμόρφωση προϋπολογισμού με την εγγραφή νέων Κ.Α. για την χρηματοδοτούμενη πράξη «Αποκατάσταση – διαρρύθμιση  1ου Λυκείου Ηρακλείου «Καπετανάκειο» Προσθήκη κατ΄ επέκταση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» (απόφαση 413/2016 Οικονομικής Επιτροπής).

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τη σύμβαση συντήρησης του Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος του Δήμου» (απόφαση 414/2016 Οικονομικής Επιτροπής).

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 για την εκτέλεση του έργου «Αντιδιαβρωτική προστασία του κόλπου Δερματά» (απόφαση 415/2016 Οικονομικής Επιτροπής).    

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού και δημιουργία νέου Κ.Α. Εξόδων για παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας του Κέντρου Αστέγων (απόφαση 416/2016 Οικονομικής Επιτροπής).  

⦁    Έγκριση διενέργειας της προμήθειας ενός ψηφιακού καταγραφέα ήχου δημοσιογραφικού τύπου και ακουστικών για την κάλυψη των αναγκών ηχογράφησης των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.

⦁    Διακανονισμός οφειλών δημοτών.

⦁    Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας.

⦁    Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή ανοικτού θεάτρου Τοπικής Κοινότητας Κάτω Ασιτών» .

⦁    Έγκριση 4ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανέγερση ΙΒ’ Βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Ηρακλείου».

⦁    Έγκριση 7ου Τελικού ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ενίσχυση – αντικατάσταση στέγης και προσθήκη κατ’ έκταση νέου τριώροφου τμήματος στο κτίριο που στεγάζει το 6ο και 44ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου».

⦁    Κανονισμός Λαϊκών Αγορών του Δήμου Ηρακλείου, μετά την δημόσια διαβούλευση για την τρίμηνη πιλοτική εφαρμογή (απόφαση 39/2016 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

⦁    Εξέταση ένστασης – πρότασης κατά της απόφασης 382/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Κρήτης στο Ο.Τ. 349 της Πολεοδομικής Ενότητας «Άγιος Ιωάννης – Μεσαμπελιές – Φορτέτσα» (απόφαση 43/2016 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

⦁    Πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας 4/2015 που αφορά σε κυκλοφοριακά θέματα και ρυθμίσεις σε οδούς της πόλης μας (λήξη δημόσιας διαβούλευσης) – (απόφαση 44/2016 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

⦁    Έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του Ε.Π. «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον & αειφόρος ανάπτυξη» για την πράξη «Περιβαλλοντική αναβάθμιση πάρκου ¨Γεωργιάδη¨ ».

⦁    Προμήθεια δύο απορριμματοφόρων έως 6m3.

⦁    Προμήθεια απορριμματοφόρου μέχρι 10 m3.

⦁    Προμήθεια κρανών δικυκλιστών της Δημοτικής Αστυνομίας.

⦁    Έγκριση διενέργειας για την προμήθεια – τοποθέτηση βιομηχανικού δαπέδου για την διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου του Δημοτικού Πρατηρίου Καυσίμων.

⦁    Έγκριση διενέργειας προμήθειας εξοπλισμού για το τηλεπικοινωνιακό σύστημα του Δήμου Ηρακλείου.

⦁    Έγκριση διενέργειας προμήθειας εξοπλισμού για την δημιουργία και επέκταση Ασυρμάτων Δικτύων.

⦁    Έγκριση διενέργειας προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

⦁    Έγκριση προμήθειας εξοπλισμού για υλοποίηση της Π/Σ με το Ι.Τ.Ε. για την ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων νέων τεχνολογιών.

⦁    Έγκριση προμήθειας βιβλίων.

⦁    Έγκριση μετάβασης του εντεταλμένου συμβούλου κ. Garancini Gian Andrea  Paolo στην Ιταλία.

⦁    Σύνταξη προσύμφωνου εκποίησης κατεχόμενων δημοτικών εκτάσεων.

⦁    Έκδοση παραγωγικών αδειών Λαϊκών Αγορών .

⦁    Ανανέωση παραγωγικών αδειών Λαϊκών Αγορών.