Αποδεκτό- από την Υπηρεσία Φάρων (Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης) -έγινε το αίτημα του Δήμου Αγίου Νικολάου για την αποκατάσταση του φάρου στο ακρωτήριο Άγιος Ιωάννης στην περιοχή Αφορεσμένου (Βρουχάς).

Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Αντώνης Ζερβός, εκφράζοντας την ικανοποίηση του για την άμεση ανταπόκριση της εν λόγω υπηρεσίας στο σχετικό αίτημα του Δήμου δήλωσε : 

« Το τελευταίο χρονικό διάστημα, υποβάλλαμε πρόταση στην υπηρεσία φάρων, για την παραχώρηση κατά χρήση του φάρου Αφορεσμένου, προκειμένου να γίνει η συντήρηση που απαιτείται- άμεση αποκατάσταση των φθορών που έχει υποστεί το μνημείο και εν συνεχεία  οργάνωση επίσκεψης ντόπιων και ξένων, στην έκθεση που δύναται να δημιουργηθεί,  για το δίκτυο των φάρων της Κρήτης. 

Σήμερα (27/6/2016) –πρόσθεσε-λάβαμε θετική απάντηση από την Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης της Υπηρεσίας Φάρων -τμήμα ΔΤΥ-V (ΔΝΕΡ), που καταδεικνύει ότι είναι δυνατή η έγκριση της μελέτης για την αποκατάσταση του μνημείου, καθώς και η υποβολή διαχειριστικού σχεδίου, που θα γίνει σε συνεργασία με την υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων, με την οποία ο Δήμος έχει μέχρι σήμερα άριστη συνεργασία!
 Κατά συνέπεια – είπε- προχωρούμε τάχιστα με την πολύτιμη συνδρομή της υπηρεσίας νεοτέρων μνημείων στην ολοκλήρωση της μελέτης που ήδη έχει ξεκινήσει ως προς το αρχικό της στάδιο (αρχαιολογικό μέρος), καθώς και στην συμπλήρωση- μέσω των υπηρεσιών του Δήμου-των τεχνικών θεμάτων που πιθανόν θα προκύψουν.

Να υπενθυμίσουμε ότι η εταιρία «Πλαστικά Κρήτης» και συγκεκριμένα ο επιχειρηματίας κ. Γιάννης Λεμπιδάκης, έχει ήδη δεσμευτεί για την χρηματοδότηση αναστήλωσης του μνημείου αυτού.

«Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος , μ’ αυτή την εξέλιξη,επεσήμανε ο κ. Ζερβός-  δεδομένου ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες απάντησαν νωρίτερα από το αναμενόμενο, και θεωρώ –επανέλαβε- ιδιαίτερα ευνοική συγκυρία  της άριστης συνεργασίας μας με την υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων Κρήτης, γεγονός  που προσδοκούμε να μας επιτρέψει την ταχύτατη υλοποίηση του έργου.


Αξίζει να σημειώσουμε ότι όπως έγινε από την Υπηρεσία Φάρων, σύμφωνα με το σχέδιο δεσμεύσεων μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, απαιτούνται :

-η υποβολή από τον δήμο επικαιροποιημένης μελέτης αποκατάστασης του φαρικού συγκροτήματος, καθώς και μελέτης περιπατητικών διαδρομών που δύναται  να δημιουργηθούν από και προς το φάρο και αφορούν το τμήμα της ζώνης ασφαλείας του.
-η υποβολή, προσχεδίου «αναγκαίων ενεργειών συντήρησης κατάλληλης διόδου πρόσβασης με την πλησιέσετερη οδό,τεχνικής έκθεσης μελέτης για την δημιουργία «ενημερωτικής έκθεσης για το δίκτυο φάρων της Κρήτης»,  όπως επίσης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών.
-Επαναλειτουργία του φάρου στην αρχική του θέση, μετά το πέρας των εργασιών με μέριμνα της Υπηρεσίας Φάρων.
-Κατά τη διάρκεια των εργασιών να μην διαταραχθεί η ομαλή, απρόσκποπτος και ασφαλής λειτουργία του φάρου και να μην μεταβληθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ζώνης ασφαλείας του καθώς και του φαρικού συστήματος.
-Τέλος εργασίες αποκατάστασης με μέριμνα , ευθύνη και δαπάνες του δήμου και θα διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες.

Σε σχετική επιστολή υπογραμμίζεται  επίσης, ότι το αίτημα του δήμου Αγίου Νικολάου, συγκεντρώνει όλες τις προυποθέσεις και συνεπώς έχει νόμιμο έρεισμα, γι αυτό και  γίνεται αποδεκτό.

Ο φάρος του Αφορεσμένου, κτίστηκε το 1864 από τη Γαλλική Εταιρεία Φάρων στη θέση που προϋπήρχε πύργος, ενώ εντάχθηκε στο Ελληνικό φαρικό δίκτυο το 1912.