Για πέμπτο συνεχόμενο καλοκαίρι, η Σακορράφειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Καστελλίου, οργανώνει καλοκαιρινή εκστρατεία για παιδιά και εφήβους, σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών, που στόχο έχει την προώθηση της ανάγνωσης και της δημιουργικότητας.

Φέτος, η Καλοκαιρινή Εκστρατεία έχει τίτλο: «Γίνε εξερευνητής του κόσμου». Έως τις 15 Σεπτεμβρίου, γονείς και παιδιά αναλαμβάνουν σχεδόν καθημερινά μία αποστολή: με αφετηρία τη βιβλιοθήκη και οδηγό ένα προσωπικό ημερολόγιο εξερεύνησης, παρατηρούν, συγκρίνουν, καταγράφουν και δημιουργούν, γνωρίζοντας τον κόσμο με τον δικό τους τρόπο.

Οι 125 βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, λαμβάνουν μέρος σε ένα πανελλήνιο παιχνίδι που αναδεικνύει δεινούς εξερευνητές και ταυτόχρονα δημιουργεί νέες δυνατότητες.