Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. προετοιμάζεται για την υποβολή στρατηγικού σχεδίου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα LEADER (CLLD 2014-2020). Η αναγκαιότητα της διαδικασίας διαβούλευσης-ενημέρωσης με τις τοπικές κοινωνίες, όπως τίθεται στις βασικές αρχές του προγράμματος CLLD, απαιτεί την στήριξη της τοπικής κοινωνίας και των Δήμων που έχουν ενταχθεί στη περιοχή παρέμβασης του Ο.Α.Κ. Α.Ε. 

Στην πρώτη συνάντηση διαβούλευσης που οργανώθηκε στα γραφεία του Ο.Α.Κ. Α.Ε. τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016, μετείχαν οι Δήμαρχοι:
-Χανίων Τάσος Βάμβουκάς
-Κισάμου Θόδωρος Σταθάκης
-Σφακίων Γιάννης Ζερβός
-Γαύδου Αγγελική Καλλίνικου
-Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης

Μετείχαν επίσης: οι αντιδήμαρχοι Κανδάνου Σελίνου Σταυρίδου-Βλησίδη Σταματία και Αλφιέρη Στέλλα, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Πλατανιά Γαβριήλ Κουρής, ειδικοί σύμβουλοι και στελέχη από τους Δήμους Αγίου Βασιλείου, Ρεθύμνου, Αποκορώνου, Σφακίων, Κισάμου, Χανίων, υπηρεσιακοί από τον Ο.Α.Κ. Α.Ε. και ο Διευθυντής Στρατηγ. Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λευτέρης Κοπάσης. 

Σύμφωνα με τον Διεθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Α.Κ. Α.Ε. Φώτη Καζάση «…θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις διαβούλευσης- ενημέρωσης που αφορούν συνεταιρισμούς, συλλογικότητες, επιχειρηματικές ομάδες και δίκτυα, επιχειρηματίες, βιοτεχνίες, οικοτεχνίες, πολίτες που επιθυμούν να δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις καθώς και να συμβάλουν στον προσδιορισμό των στόχων του νέου τοπικού προγράμματος. Κεντρική θεματική κατεύθυνση την οποία έχει επιλέξει ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. είναι η υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας. Στο πλαίσιο του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης επενδύσεων, τόσο δημόσιου όσο και ιδιωτικού χαρακτήρα και σε αναλογία έως 60/40, με στόχο την επίτευξη των μέγιστων δυνατών αποτελεσμάτων σε σχέση με το τοπικό σχεδιασμό και την τοπική στρατηγική». 

Σημειώνεται ότι τα στελέχη του Οργανισμού μετά από την διαβούλευση που είχαν με υπηρεσιακούς και τους Δημάρχους των 9 Δήμων, της περιοχής παρέμβασης του Ο.Α.Κ. Α.Ε. θα βρίσκονται στις εξής περιοχές (Δήμους) τις κάτωθι ημερομηνίες: