Διάσωση όλων των περιουσιακών του στοιχείων (σπίτι και αγροτεμάχια), έφερε η Προσωρινή Διαταγή του Ειρηνοδικείου της Ιεράπετρας, σε συνταξιούχο αναπηρίας.

Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας ο εν λόγω δανειολήπτης είναι μέλος και με την συμβουλευτική και καθοδήγηση της  εντάχθηκε στο ν.3869/2010 (ν.Κατσέλη), πρόκειται για καταναλωτή φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ιδιότητας, συνταξιούχο αναπηρίας, με μηνιαίο ατομικό εισόδημα 460 ευρώ, έγγαμο, με ενήλικα τέκνα  ενώ η σύζυγος του εργάζεται εποχιακά. Οι συνολικές οφειλές του ίδιου  σε πέντε  πιστωτικά ιδρύματα, ανέρχονται στο ποσό των 39.570 ευρώ.
   
Το Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας, συνεκτιμώντας τα υποβληθέντα στοιχεία της αίτησης, το εισόδημα του δανειολήπτη, την γενικότερη  οικονομική ύφεση και όσα αναπτύχθηκαν προφορικά από τους διαδίκους  αποφάσισε

1) Δέχεται το αίτημα χορήγησης ,Προσωρινής Διαταγής

2) Διατάσσει την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων , κατά της περιουσίας του δανειολήπτη,μέχρι την συζήτηση της κυρίας αίτησης, ορισθείσα ημερομηνία, στις 12-5-2017.

3)Την διάσωση όλων των περιουσιακών  του στοιχείων, από  τυχόν,  ρευστοποίηση

4) Διέταξε δε ,την πληρωμή μηνιαίας  δόσης,  του ποσού των 300 ευρώ,  για ένα χρόνο από 1-7-2016 . Για ενημέρωση και συμβουλευτική, αλλά και ένταξη στο νέο νομικό πλαίσιο, του τροποποιημένου "ν.Κατσέλη",  μπορεί ο κάθε δανειολήπτη,ς να επικοινωνεί καθημερινά, με  τα γραφεία της Ένωσης  που λειτουργούν στην πλατεία 1866 στα Χανιά (τηλ. – φαξ: 2821092306 και στην οδό Λακέρδας 11 στην Ιεράπετρα τηλ.2842020140.