Στα πλαίσια της συνεργασίας του Ωδείου Δήμου Ηρακλείου με το University of West London πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οι καλοκαιρινές εξετάσεις στις 5 Ιουλίου 2016.

Η συνεργασία του Ωδείου Δήμου Ηρακλείου με το University of West London έχει σκοπό να προσφέρει Πιστοποίηση και Διεθνή Αναγνώριση σπουδών  στους μαθητές τόσο των οργάνων κλασικής μουσικής, που είναι αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Πολιτισμού, όσο και των μοντέρνων και παραδοσιακών οργάνων. 

Το Ωδείο Δήμου Ηρακλείου λειτουργεί ως εκπαιδευτικό αλλά και ως εξεταστικό κέντρο για τους σπουδαστές  της μουσικής σε όλη την Κρήτη.

Περισσότερες πληροφορίες στη γραμματεία του Ωδείου κ. Αγιασώτη Ζαμπία στα τηλέφωνα 6942629127 και στο 2813409851 καθημερινά, από 09.00 έως 14.00.