Από 12/7 έως 29/7/2016 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενες μητέρες να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για συμμετοχή των παιδιών τους σε βρεφονηπιακούς – παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ/ΜΕΑ που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δήμου Ιεράπετρας στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2016» σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη της ΕΕΤΑΑ.

Οι αιτήσεις αφορούν μητέρες με βρέφη (για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς) ή νήπια (για τους παιδικούς σταθμούς), νήπια και παιδιά για τα ΚΔΑΠ και παιδιά – εφήβους – άτομα με αναπηρία για τα ΚΔΑΠ/ΜΕΑ.

Εφέτος θα ενταχθούν στην παραπάνω δράση δυο νέα ΚΔΑΠ: το Εικαστικό ΚΔΑΠ στην Ιεράπετρα σε δύο βάρδιες από 09:00 – 13:00 και από 13:00 – 17:00 και το ΚΔΑΠ Μακρύ Γιαλού επίσης σε δυο βάρδιες από 09:00 – 13:00 και από 13:00 – 17:00.

Ταυτόχρονα συνεχίζουν τη λειτουργία τους το ΚΔΑΠ Μουσικοκινητικής κατεύθυνσης σε δυο βάρδιες από 09:00 – 13:00 και από 13:00 – 17:00, το ΚΔΑΠ Νέας Ανατολής σε μια βάρδια από 12:30 – 19:30 και το ΚΔΑΠ/ΜΕΑ για άτομα με ειδικές ανάγκες σε δυο βάρδιες από 09:00 – 13:00 και από 13:00 – 17:00.

Στα γραφεία της «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας» θα λειτουργήσει ομάδα από υπαλλήλους προκειμένου να βοηθηθούν οι ενδιαφερόμενες μητέρες στη σωστή συμπλήρωση της αίτησής τους, τις ώρες από 08:00 – 14:00.

Περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ την οποία σας συνιστούμε να παρακολουθείτε τακτικά και προσεκτικά: www.eetaa.gr