“Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την ανακατασκευή, αυτοστέγαση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τις πλημμύρες της 31ης Δεκεμβρίου 2014 και της 1ης Ιανουαρίου 2015 στο Δήμο Πλατανιά”

Ο Δήμος Πλατανιά, κάνει γνωστό στους Δημότες του που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 31ης Δεκεμβρίου 2014 και της 1ης Ιανουαρίου 2015, ότι δημοσιεύτηκε η υπ. αριθμ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/οικ.3056/Α321/23-06-2016 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων [ΥΠΟΜΕΔΙ], με την οποία καθορίζονται οι  προθεσμίες και η διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την ανακατασκευή, αυτοστέγαση και επισκευή κτιρίων που επλήγησαν από τις ανωτέρω πλημμύρες στο Δήμο Πλατανιά.

Αρμόδια υπηρεσία ορίζεται, σύμφωνα με την απόφαση, η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ., τέως Υ.Α.Σ.) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  ενώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες αλλά και για το ποιοι ιδιοκτήτες δικαιούνται Στεγαστική Συνδρομή για επισκευή ή ανακατασκευή του κτιρίου τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση καθώς και επίσης στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (www.yas.gr) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΟΜΕΔΙ και στο τηλεφωνικό κέντρο 210- 8704700, όπως επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά (www.platanias.gr).