Με 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τρίτη 19 Ιουλίου στις 19:45 το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά.

Αναλυτικά τα θέ4ματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Θέμα 1ο: Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος 2016-2019 Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής:  κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά 

Θέμα 2ο: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, Τεχνικού Προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2016
Εισηγητής:  κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά 

Θέμα 3ο: Έγκριση της με αριθμ. 216/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα με θέμα «Αναμόρφωση και Τροποποίηση προϋπολογισμού 2016»
Εισηγητής:  κ. Ιωάννης Σταματάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΒΑ

Θέμα 4ο: Έγκριση της με αριθμ. 218/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα με θέμα “ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ”  
Εισηγητής:  κ. Ιωάννης Σταματάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΒΑ

Θέμα 5ο: Έγκριση της με αριθμ. 33/2016 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΗΠ με θέμα «Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού χρήσης από 1/1/2015 έως 31/12/2015»
Εισηγητής: κ. Αντώνης Καπνισάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕΔΗΠ

Θέμα 6ο: Έγκριση της με αριθμ. 29/2016 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΗΠ με θέμα «Προσδιορισμός μηνιαίας αποζημίωσης Προέδρου ή Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πλατανιά (ΚΕΔΗΠ) για την χρονική περίοδο από 1/01/2016 έως 31/12/2016»
Εισηγητής: κ. Αντώνης Καπνισάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕΔΗΠ

Θέμα 7ο: Έγκριση της με αριθμ. 31/2016 Απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά με θέμα «Έγκριση  απολογισμού οικ. έτους 2015»
Εισηγητής: κ. Πολυχρόνης Σημαντηράκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ.

Θέμα 8ο: Καθορισμός ύψους εξόδων παράστασης  για τον Πρόεδρο & Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά και καθορισμός ύψους της αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού  Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά για το έτος 2016
Εισηγητής: κ. Πολυχρόνης Σημαντηράκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ.

Θέμα 9ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της Κύριας  Σύμβασης, σύναψης  1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ”  ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ» 
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 10ο: Έγκριση του 2ου (Τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Άμεση αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν με την πλημμύρα της 10ης Μαρτίου 2015» 
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 11ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Νέου Χωριού»  
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 12ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Τ.Κ.ΔΕΛΙΑΝΩΝ Δ.Ε.ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 13ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου  «Βελτίωση αρδευτικού έργου Σέμπρωνα Δ.Ε. Μουσούρων» Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 14ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου  «Συντήρηση σχολικών κτιρίων» Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 15ο: Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Βατολάκου»   
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 16ο: Παραχώρηση της γεώτρησης στη θέση "Φαράγγι"  Δελιανών και του αρδευτικού έργου της ευρύτερης περιοχής Τ.Κ. Δελιανών στη  Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. Ν. Χανίων
Εισηγητής:  κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά 

Θέμα 17ο: Έγκριση των υπ’ αρ. 1/28-1-2016,  2/22-3-2016, 4/05-05-2016 Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΟΕΒ Αγυιάς – Κολυμβαρίου, της υπ. 1/11-5-2016 Απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και του Κανονισμού Άρδευσης αυτού  
Εισηγητής: κ. Κων/νος Μπεμπλιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 18ο: Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής του  πολιτιστικού διημέρου εκδηλώσεων στις 30/07/2016 και 1/08/2016 στην Τοπική Κοινότητα Σκινέ και ψήφιση σχετικής πίστωσης
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 19ο: Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής, στο 5ο Θερινό Σχολείο στην Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία που θα διενεργηθεί από τις 22/07/2016 έως τις 31/07/2016 στα Χανιά  και ψήφιση σχετικής πίστωσης
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 20ο: Συμμετοχή του Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής, σε εκδήλωση του Πανελλήνιου Συλλόγου Φίλων Εθνικής Ελλάδος “ Ο ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΟΣ ΦΑΡΟΣ” που θα διενεργηθεί  στις 3/08/2016 στο Γεράνι & ψήφιση σχετικής πίστωσης 
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 21ο: Συμμετοχή  του Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής στο 14ο Ετήσιο Μνημόσυνο στη  Μνήμη των Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων και ψήφιση σχετικής πίστωσης 
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 22ο: Έγκριση δαπανών συμμετοχής Δήμου Πλατανιά σε επετειακές και ιστορικές εκδηλώσεις και ψήφιση σχετικών  πιστώσεων 
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 23ο: Παραχώρηση αύλειου χώρου πρώην Δημοτικού Σχολείου Βουβών  στον Πολιτιστικό & Μορφωτικό Σύλλογο Κυριών & Δεσποινίδων Βουβών “Ο Άγιος Νικόλαος” για την πραγματοποίηση εκδήλωσης
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 24ο: Έγκριση μετακίνησης αιρετών στην Κύπρο & ψήφιση πίστωσης
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 25ο: Έγκριση Διενέργειας Προμηθειών
Εισηγητής:  κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά