Καταργείται το Στρατολογικό Γραφείο Ρεθύμνου και συγχωνεύεται στη νέα Στρατολογική Υπηρεσία Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο, στο πλαίσιο των ευρύτερων συγχωνεύσεων που γίνονται στις υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα.

Το Στρατολογικό Γραφείο ενημερώνει γι’ αυτήν την απόφαση, που λήφθηκε από την Ιεραρχία και γνωστοποίησε, ότι θα εξυπηρετεί το κοινό της περιοχής μέχρι την Παρασκευή 12 Αυγούστου, στην παρούσα έδρα του.

Το γραφείο θα παραμείνει κλειστό για το χρονικό διάστημα από 16 μέχρι και 19 Αυγούστου λόγω εργασιών μεταστάθμευσής του στο Ηράκλειο, όπου σύμφωνα με το goodnet.gr θα εξυπηρετεί το κοινό ως τμήμα της ΣΥ Κρήτης από Δευτέρα 22 Αυγούστου 2011 στην οδό Πιτσουλάκη & Καραϊσκάκη 2, περιοχή Πατέλες, ΤΚ 71307, τηλ. 2813400100, 2813400112.

Μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Σ.Γ. Ρεθύμνου αναφέρει:
«1. Οι Δήμοι Ρεθύμνης, Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου, Ανωγείων και Μυλοποτάμου, παρακαλούνται όπως ενεργήσουν για την ενημέρωση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών της αρμοδιότητάς τους.
2. Η Αστυνομική Διεύθυνση Ρεθύμνης, παρακαλείται όπως ενημερώσει τα Αστυνομικά Τμήματα αρμοδιότητάς της για την μεταστάθμευση του Σ.Γ. Ρεθύμνου.
3. Τα ΕΛ.ΤΑ. Ρεθύμνου, παρακαλούνται για τη διαβίβαση στη διεύθυνση της πρώτης παραγράφου του παρόντος, των αλληλογραφιών που θα αποσταλούν στο γραφείο μας από 12 Αυγούστου 2011 και εφεξής».