Ανακοίνωση εξέδωσε η Αναπτυξιακή Εταιρία Γέργερης που διαθέτει στην Ελληνική αγορά το γνωστό εμφιαλωμένο νερό «Ρούβας», απαντώντας στα δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών, σε σχέση με τους ελέγχους που διενήργησαν οι Επιθεωρητές Υγείας σε δύο εργοστάσια στην χώρα. 

Η εταιρία τονίζει ότι άδικα και άστοχα δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι οι υγειονομικές παραβάσεις αφορούν στην εταιρεία, αφού πληροί όλες τις αυστηρές διαδικασίες που επιβάλλει η κείμενη νομοθεσία και τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τους σχετικούς κανόνες.

Ενώ στην ανακοίνωση σημειώνεται επίσης ότι: 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μικροβιολογικής ανάλυσης νερού που εκδόθηκαν από το Δίκτυο Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας του Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας Κρήτης με ημερομηνία δειγματοληψίας την 11η Ιουλίου 2016, όλα τα δείγματα ήταν κατάλληλα με μηδενικές ενδείξεις.

Μάλιστα προς απόδειξη των αναφερομένων στην ανακοίνωση που θα δείτε παρακάτω, η εταιρία παραθέτει και την βεβαίωση από την Περιφέρεια Κρήτης – Τμ. Υγειονομικού Ελέγχου, που αναφέρει ότι το τελικό προϊόν είναι απολύτως ασφαλές, ενώ υπάρχει και σχετική Έκθεση από τα εργαστήρια Δημόσιας Υγείας που δείχνει την μικροβιολογική ανάλυση των αποτελεσμάτων.

Δείτε όλη την ανακοίνωση καθώς και τα σχετικά εγγραφα: 

"Mε ιδιαίτερο ενδιαφέρον το τελευταίο εικοσιτετράωρο παρακολουθούμε δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού, κυρίως, τύπου αναφορικά με τους υγειονομικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε εταιρείες εμφιάλωσης νερού στην ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη.

Ως Αναπτυξιακή Εταιρεία Γέργερης Α.Ε. ευθύς εξαρχής και προς πάσα κατεύθυνση οφείλουμε να επισημάνουμε και να τονίσουμε ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας και του εμφιαλωτηρίου νερού «ΡΟΥΒΑΣ», πρωταρχικό μέλημα της διοίκησης αλλά και του συνόλου των εργαζομένων παραμένει η υγιεινή και η ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων μας. 

Μέσα από αυστηρές διαδικασίες που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία και τους γενικούς υγειονομικούς όρους, αλλά πολύ περισσότερο ύστερα από τις αποφάσεις της Διοίκησης της Εταιρείας για την απαρέγκλιτη τήρηση αυτών των όρων και την εφαρμογή επιπλέον κανόνων υγειονομικού ενδιαφέροντος, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε το καταναλωτικό κοινό ότι τα νερά «ΡΟΥΒΑΣ», παραμένουν ασφαλή για χρήση από τους καταναλωτές, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια με την προτίμησή τους, μας έχουν κατατάξει στην κορυφή της λίστας των εταιρειών εμφιάλωσης νερού.

Με αφορμή τα δημοσιεύματα, όμως, που κυκλοφόρησαν την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016, διευκρινίζουμε ότι άδικα και άστοχα δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι οι υγειονομικές παραβάσεις αφορούν τη δική μας εταιρεία.
 

Με πλήρη επίγνωση της ευθύνης μας απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και τους καταναλωτές, ενημερώνουμε για τα παρακάτω:
 

1.    Στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Γέργερης Α.Ε. έχει χορηγηθεί βεβαίωση με αρ. πρωτ. 135418/22-07-2016, από την Γενική Διεύθυνση Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας, Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία μας ενημερώνεται ότι, «από τους πρόσφατους ελέγχους της υπηρεσίας μας τόσο στους χώρους του εργοστασίου όσον και στην κεντρική αποθήκη αυτού, αλλά και από τα αποτελέσματα των δειγμάτων του νερού, τα οποία έχουν ληφθεί προκύπτει ότι οι εγκαταστάσεις του εμφιαλωτηρίου νερού «ΡΟΥΒΑΣ» ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Α.Ε.», που βρίσκεται στη Γέργερη Ηρακλείου, πληροί τους υγειονομικούς όρους λειτουργίας των εμφιαλωτηρίων νερού και ότι το τελικό προϊόν που διατίθεται προς κατανάλωση είναι απολύτως ασφαλές».

2.    Αναφορικά με το πόρισμα που δημοσιεύθηκε τονίζουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συμπερασμάτων δεν αφορά τη δική μας εταιρεία. Πιο συγκεκριμένα και με βάση τη βεβαίωση που αναφέρουμε παραπάνω καμία παράβαση δεν προκύπτει για την ποιότητα του νερού. Την εταιρεία μας αφορούν μεμονωμένες παρατηρήσεις τεχνικής φύσης και κατάρτισης προσωπικού, διαδικασίες που βρίσκονται στο τελικό στάδιο.

3.    Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μικροβιολογικής ανάλυσης νερού που εκδόθηκαν από το Δίκτυο Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας του Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας Κρήτης με ημερομηνία δειγματοληψίας την 11η Ιουλίου 2016, όλα τα δείγματα ήταν κατάλληλα με μηδενικές ενδείξεις.

Ως εκ τούτου, δημόσια απευθυνόμαστε στο καταναλωτικό κοινό, διαβεβαιώνοντας ότι η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Α.Ε. θα συνεχίσει με σεβασμό στον καταναλωτή και προασπίζοντας τη δημόσια υγεία να παράγει ασφαλή προϊόντα. Τα νερά «ΡΟΥΒΑΣ», τα τελευταία χρόνια επιλέγονται από όλο και περισσότερους καταναλωτές, από περισσότερα νοικοκυριά. Αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης θα διαφυλάξουμε με κάθε τρόπο τηρώντας όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Ως εταιρεία δηλώνουμε ότι επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας έναντι οποιουδήποτε."