Αφορά υπόθεση για έργο χρηματοδοτούμενο από ΕΣΠΑ - Τι απαντά στο Flashnews.gr ο αυτοδιοικητικός που ελέγχεται για τυχόν ποινικές ευθύνες -  'Έπραξα αυτό που έπρεπε" 

Στην Εισαγγελία Ηρακλείου έχει διαβιβαστεί η ετήσια Έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης με περιστατικά διαφθοράς, παρατυπιών και ατασθαλιών στο δημόσιο τομέα, καθώς ανάμεσα στις υποθέσεις που ήλεγξαν οι επιθεωρητές ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης, περιλαμβάνεται υπόθεση που εμπλέκει τον πρώην Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Γρηγόρη Ροκαδάκη σε ευνοϊκή απόφαση προς όφελος επενδυτή.

Ο συγκεκριμένος επενδυτής είχε λάβει χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ύψους άνω των 87.000 ευρώ ωστόσο σύμφωνα με καταγγελία που ερευνήθηκε από τους ελεγκτές δημόσιας διοίκησης,  δεν χρησιμοποίησε τα καταλύματα για τουριστική χρήση.  Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την έκθεση, "ο ελεγχόµενος επενδυτής, παρά το ότι είχε λάβει επιχορήγηση ΕΣΠΑ για κατασκευή τουριστικών καταλυµάτων, διαπιστώθηκε ότι ουδέποτε αξιοποιήθηκαν τουριστικά τα κατασκευασθέντα καταλύματα ενώ δεν είχε προβεί σε δράσεις δηµοσιότητας και προβολής της επένδυσής του, ούτε προσέλαβε το προβλεπόµενο από το ΕΣΠΑ προσωπικό".

Σε βάρος του επενδυτή είχε βγει απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης (ή καταλογισμού όπως αναφέρεται) για την επιστροφή 87.170,86 ευρώ που είχε λάβει για τα φερόμενα ως "μαϊμού" τουριστικά καταλύματα που κατασκευάστηκαν με χρήματα ΕΣΠΑ ενώ η απόφαση είχε την υπογραφή του προγενέστερου του κ. Ροκαδάκη Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. (ΓΓΔΑΚ).

Στη συνέχεια όμως και έπειτα από την αλλαγή του Γενικού Γραμματέα στην υπηρεσία και την ανάληψη των καθηκόντων από τον κ. Ροκαδάκη, η απόφαση αυτή ανακλήθηκε και σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης που ερεύνησε μετά από καταγγελία την υπόθεση, η ανάκληση αυτή είναι παράνομη.

Μάλιστα, η απόφαση ανάκλησης του ποσού το οποίο καλούνταν να πληρώσει ο επενδυτής, διεκπεραιώθηκε σύμφωνα με την έκθεση, με τρόπο που και εδώ προκαλεί προβληματισμό και ερωτηματικά καθώς αντίγραφο της απόφασης ανάκλησης παρεδόθη αυθηµερόν στον επενδυτή χωρίς να έχει αναρτηθεί προηγουµένως στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και χωρίς την τήρηση της νόµιµης διαδικασίας επίδοσης,

Επίσης παρά τις ενστάσεις των υπηρεσιακών παραγόντων της ∆/νσης Αγροτικών Υποθέσεων,  ο κ.Ροκαδάλης προέβη στην έκδοση της µη σύννοµης απόφασης ανάκλησης και κατ’ εντολήν του η Υπηρεσία στη συνέχεια α) ανήρτησε την απόφαση ανάκλησης στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, β) επέδωσε την απόφαση ανάκλησης νόµιµα στον επενδυτή στις 3/2/2015 και γ) απέστειλε την απόφαση ανάκλησης στη ∆ΟΥ Ηρακλείου 

Μετά την έρευνα των επιθεωρητών, η παράνομη όπως χαρακτηρίζεται στην έκθεση απόφαση ανακλήθηκε με συνέπεια να ενεργοποιηθεί και πάλι ο καταλογισμός των 87.170,86 ευρώ σε βάρος του επενδυτή. Η υπόθεση επίσης οδηγήθηκε στην δικαιοσύνη για αναζήτηση ποινικών ευθυνών.

Γ.Ροκαδάκης: Έπραξα αυτό που έπρεπε να πράξω"

Σε επικοινωνία που είχαμε με τον κ. Ροκαδάκη, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, υπεραμύνθηκε την απόφασή του ενώ άφησε αιχμές σε βάρος υπηρεσιακών παραγόντων της ΓΓΔΑΚ.

"Εγώ έπραξα αυτό που έπρεπε να πράξω και που ήταν στα πλαίσια της αρμοδιότητας μου, το νόμιμο το σωστό και το δίκαιο... "Νομίζω ότι το έργο κακώς απεντάχθη. Το έστειλα στον αρμόδιο Υπουργό και εξήγησα τους λόγους που δεν πρέπει να γίνει η απένταξη. 

Σε ερώτηση του Flashnews.gr αν η προηγούμενη διεύθυνση αποκεντρωμένης διοίκησης έπραξε δηλαδή το λάθος ο κ. Ροκαδάκης είπε οτι δεν είναι αρμοδιότητά του να κρίνει αυτό ενώ σε άλλο σημείο πρόσθεσε ότι  "οι λόγοι που επικαλούντο για την απένταξη του έργου κάποιος υπηρεσιακός παράγοντας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δεν ίσχυαν".

Η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προανάκρισης ενώ ο κ. Ροκαδάκης έχει ήδη κληθεί και έχει αποστείλει υπόμνημα στον ανακριτή.

Αναλυτικά η υπόθεση και τα ευρήματα όπως αναφέρονται στην έκθεση

Ανάκληση απόφασης ∆ηµοσιονοµικής ∆ιόρθωσης (καταλογισµού) που είχε εκδοθεί σε βάρος επενδυτή

Ο ΓΕ∆∆ διενήργησε έλεγχο για τη διερεύνηση καταγγελίας περί παράνοµων πράξεων του τ. Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης (ΓΓ∆ΑΚ), αναφορικά µε την παράνοµη ανάκληση από αυτόν της απόφασης ∆ηµοσιονοµικής ∆ιόρθωσης (καταλογισµού) που είχε εκδοθεί (από τον προηγούµενο ΓΓ∆ΑΚ) σε βάρος επενδυτή, για µη τήρηση των µακροχρόνιων υποχρεώσεων που επέβαλλε στον επενδυτή το νοµικό καθεστώς των συγχρηµατοδοτούµενων επενδύσεων, για το λόγο ότι η εν λόγω απόφαση ερχόταν κατά πλήρη αντίθεση µε τις σχετικές αρνητικές εισηγήσεις της αρµόδιας Υπηρεσίας-που είχαν διενεργήσει τον έλεγχο του επενδυτή. Συγκεκριµένα, ο ελεγχόµενος επενδυτής, παρά το ότι είχε λάβει επιχορήγηση ΕΣΠΑ για κατασκευή τουριστικών καταλυµάτων, εντούτοις διαπιστώθηκε ότι ουδέποτε αξιοποιήθηκαν τουριστικά τα κατασκευασθέντα καταλύµατα, ενώ δεν είχε προβεί σε δράσεις δηµοσιότητας και προβολής της επένδυσής του, ούτε προσέλαβε το προβλεπόµενο από το ΕΣΠΑ προσωπικό. 

Ο ΓΕ∆∆ διενήργησε έλεγχο για τη διερεύνηση καταγγελίας περί παράνοµων πράξεων του τ. Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης (ΓΓ∆ΑΚ), αναφορικά µε την παράνοµη ανάκληση από αυτόν της απόφασης ∆ηµοσιονοµικής ∆ιόρθωσης (καταλογισµού) που είχε εκδοθεί (από τον προηγούµενο ΓΓ∆ΑΚ) σε βάρος επενδυτή, για µη τήρηση των µακροχρόνιων υποχρεώσεων που επέβαλλε στον επενδυτή το νοµικό καθεστώς των συγχρηµατοδοτούµενων επενδύσεων, για το λόγο ότι η εν λόγω απόφαση ερχόταν κατά πλήρη αντίθεση µε τις σχετικές αρνητικές εισηγήσεις της αρµόδιας Υπηρεσίας-που είχαν διενεργήσει τον έλεγχο του επενδυτή.

Συγκεκριµένα, ο ελεγχόµενος επενδυτής, παρά το ότι είχε λάβει επιχορήγηση ΕΣΠΑ για κατασκευή τουριστικών καταλυµάτων, εντούτοις διαπιστώθηκε ότι ουδέποτε αξιοποιήθηκαν τουριστικά τα κατασκευασθέντα καταλύµατα, ενώ δεν είχε προβεί σε δράσεις δηµοσιότητας και προβολής της επένδυσής του, ούτε προσέλαβε το προβλεπόµενο από το ΕΣΠΑ προσωπικό.

Ο έλεγχος του ΓΕ∆∆ κατέδειξε τα ακόλουθα:

1. Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από τη ∆/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκ. ∆/σης Κρήτης για την επιβολή της από 29/1/2014 απόφαση ∆ηµοσιονοµικής ∆ιόρθωσης και την ανάκτηση των αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών ήταν καθ’ όλα
νόµιµες.

2. ∆ιαπιστώθηκε ότι ενώ είχε περατωθεί η διοικητική διαδικασία έκδοσης της απόφασης καταλογισµού τον Ιαν.2014 και ένα χρόνο περίπου αργότερα, ο επόµενος Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης, Γ. Ρ. εξέδωσε την από 23-1-2015 απόφαση µε την οποία α) αποδέχθηκε µερικώς τις υποβληθείσες αντιρρήσεις του επενδυτή, β) ανακάλεσε την από 29/1/2014 απόφαση ∆ηµοσιονοµικής ∆ιόρθωσης (καταλογισµού) σε βάρος του επενδυτού, η οποία καλούσε τον επενδυτή να επιστρέψει το συνολικό ποσό των 87.170,86€, ως αχρεωστήτως καταβληθέν και γ) κάλεσε πλέον τον επενδυτή να επιστρέψει µόνο το ποσό των 2.910,19€ (για λόγους µη πρόσληψης προσωπικού στην επένδυση).

3. Η ως άνω απόφαση ανάκλησης, σύµφωνα µε την Έκθεση του ΓΕ∆∆ θεωρείται ότι:

α) Στερείται της απαιτούµενης πλήρους και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. β) ∆εν στηρίζεται σε νέα δεδοµένα που να εισκοµίστηκαν από τις αιτήσεις του επενδυτού. γ) Η ανάκληση δεν γίνεται για λόγους νοµιµότητας, αλλά λόγω επανεκτίµησης των ίδιων πραγµατικών ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 73 περιστατικών που έχουν ήδη αξιολογηθεί, χωρίς ταυτόχρονα να προκύπτει εµφιλοχωρήσασα πλάνη περί τα πράγµατα στην εκτίµηση της Υπηρεσίας, δ) Συντάχθηκε κατά απαγορευόµενη απευθείας ιεραρχική υποκατάσταση των υφισταµένων στην άσκηση των αρµοδιοτήτων τους από την προϊσταµένη αρχή, ενώ, συνακόλουθα. ε) ∆εν τηρήθηκε κατά τη σύνταξη της ανακλητικής απόφασης ο νόµιµος τύπος που απαιτείται από την ιεραρχιδοµή και τον ιεραρχικό έλεγχο της δηµόσιας διοίκησης, καθόσον έλαβε χώρα κατά παράβαση των οριζοµένων στο άρθρο 25 του Υπαλληλικού Κώδικα, περί απαίτησης
προσυπογραφής του σχεδίου εγγράφου από όλες τις ιεραρχικές βαθµίδες προ της έκδοσης του εγγράφου από τον ιεραρχικώς προϊστάµενο (παρανόµως οι αντιρρήσεις των υπηρεσιακών παραγόντων, δεν αποτυπώνονται στο Σχέδιο της απόφασης, αλλά ξεχωριστό
έγγραφο). στ) ∆εδοµένου του αριθµού οι δύο αιτήσεις επανεξέτασης της υπόθεσης από τον επενδυτή µετά το πέρας του καταλογισµού, θεωρείται ότι καταχρηστικά υπεβλήθησαν και εξετάστηκαν από τον τότε Γεν. Γραµµατέα Α∆Κ.

4. Η απόφαση ανάκλησης καταλογισµού µη σύννοµα διεκπεραιώθηκε από το Γραφείο του ΓΓ της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης, καθόσον αντίγραφο της απόφασης ανάκλησης παρεδόθη αυθηµερόν στον επενδυτή από το εν λόγω Γραφείο, χωρίς να έχει αναρτηθεί
προηγουµένως στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και χωρίς την τήρηση της νόµιµης διαδικασίας επίδοσης, κατά παράβαση των οικείων διατάξεων του Ν.3861/2010.

5. Ενώ οι υπηρεσιακοί παράγοντες της ∆/νσης Αγροτικών Υποθέσεων ζήτησαν εγγράφως διευκρινίσεις και εξέφρασαν τις επιφυλάξεις προς τον τότε ΓΓΑ∆Κ και παρά το αιτιολογηµένο των επιφυλάξεων της Υπηρεσίας, εντούτοις ο τότε ΓΓΑ∆Κ προέβη στην έκδοση της µη σύννοµης απόφασης ανάκλησης και κατ’ εντολήν του η Υπηρεσία στη συνέχεια α) ανήρτησε την απόφαση ανάκλησης στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, β) επέδωσε την
απόφαση ανάκλησης νόµιµα στον επενδυτή στις 3/2/2015 και γ) απέστειλε την απόφαση ανάκλησης στη ∆ΟΥ Ηρακλείου µε το ΑΠ 121/3-2-2015 έγγραφό του.

Η Έκθεση του ΓΕ∆∆ κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η από 23-1-15 απόφαση του Γ.Γ.Α.∆.Κ. περί ανακλήσεως της επιβληθείσας στον επενδυτή δηµοσιονοµικής διόρθωσης έπασχε ως προς τη νοµιµότητά της και ως εκ τούτου, έχρηζε ανακλήσεως προς αποκατάσταση της
νοµιµότητας σχετικά µε υφιστάµενη νοµική κατάσταση, την οποία ανέτρεψε η παράνοµη ανακλητική πράξη ( ΣΤΕ 312/1994, 3638/1996 ).

Ως αποτέλεσµα της Έκθεσης του ΓΕ∆∆ ανακλήθηκε η παράνοµη απόφαση του τότε ΓΓΑ∆Κ, µε συνέπεια να είναι ενεργή πλέον η απόφαση καταλογισµού ποσού 87.170,86€, σε βάρος του επενδυτή.

Επιπλέον, η Έκθεση του ΓΕ∆∆ διαβιβάστηκε στην αρµόδια Εισαγγελία Ηρακλείου για την αναζήτηση ποινικών ευθυνών.