Τη  Δευτέρα 1 Αυγούστου 2016 ξεκινάει η καταβολή Δωροσήμου του Β΄ Τετραμήνου. Αναλυτικά οι ημερομηνίες είναι 1,3,9,10 και 22 Αυγούστου 2016 εντός του πρωινού ωραρίου λειτουργίας των Υποκ/των.

Δικαιολογητικά πληρωμής:       

Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.
Απόσπασμα Λογαριασμού Ασφαλισμένου ή  ΔΑΤΕ ή Βιβλιάριο Εντολών Ασφάλισης.

Το δωρόσημο καταβάλλεται και μέσω Τραπεζών σε όσους οικοδόμους εκδήλωσαν επιθυμία και υπέβαλαν την σχετική αίτηση - δήλωση.