Ενημερώθηκε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γ. Στασινός και τα περιφερειακά τμήματα του ΤΕΕ, η Περιφέρεια και η ΠΕΔ Κρήτης για την υιοθέτηση των θέσεων του Δικτύου Φο.Δ.Σ.Α της 10ης συνόδου στα Ιωάννινα 30/6,1&2/7 η οποία συνδιοργανώθηκε από το Δίκτυο, τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ιωαννίνων, την Περιφέρεια Ηπείρου και τον Ε.Ο.ΑΝ ενώ τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Το θέμα  ήταν «Παρόν & Μέλλον στη διαχείριση των απορριμμάτων» και στην οποία συμμετείχε ο πρόεδρος ΤΕΕΤΔΚ Λευτέρης Κοπάσης με την ιδιότητα του πρώην και πρώτου προέδρου του Δικτύου.  

Κεντρικά θέματα της Συνόδου αποτέλεσαν,  το σχέδιο νόμου για τους Φο.Δ.Σ.Α, ο νέος ΕΣΔΑ, τα υπό έγκριση ΠΕ.Σ.Δ.Α (όπου δεν έχουν εγκριθεί) και οι χρηματοδοτήσεις των έργων και εκδόθηκε ψήφισμα.

Το ψήφισμα ενισχύεται και από τις διακηρυγμένες θέσεις της ΚΕΔΕ και παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον ώστε να υιοθετηθεί από το ΤΕΕ σε όλη την χώρα για την διαχείριση των ΑΣΑ τους φορείς και την υλοποίηση και λειτουργία των αντίστοιχων έργων. Το ΤΕΕ τμήμα Δυτικής Κρήτης υιοθετεί επίσης το ψήφισμα και τις θέσεις της ΚΕΔΕ όσον αφορά στην ΔΕΔΙΣΑ που αν και δραστηριοποιείται και λειτουργεί υποδειγματικά τουλάχιστον την τελευταία 10ετία, όντας η πλέον σύγχρονη και αποδοτική εγκατάσταση χωρίς ιδιωτικά κεφάλαια, αντιμετωπίζει στον αντίποδα ορατό τον κίνδυνο της υποβάθμισης εξαιτίας της απαράδεκτης ομηρίας για την μετατροπή της σε διαφορετική μορφή φορέα τα τελευταία 5 χρόνια. 

Επίσης παρότι το ΠΕΣΔΑ Κρήτης είναι πρωτοποριακό και έχει ακολουθήσει έγκαιρα όλες τις διαδικασίες έγκρισης, ως προς την υλοποίησή του παρατηρείται η καθυστέρηση επέκτασης του νέου κυττάρου ΧΥΤ της ΔΕΔΙΣΑ με ορατό τον κίνδυνο επιστροφής της εγκατάστασης σε εποχές Κουρουπητού, που όμως θα αναδειχτεί ειδικότερα.

Για τους λόγους ζητήθηκε να προστεθεί και η φωνή του ΤΕΕ στα θέματα διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και των φορέων σύμφωνα με τις θέσεις του δικτύου των ΦΟΔΣΑ και της ΚΕΔΕ.