Ορκίστηκαν σήμερα ενώπιον του Δημάρχου Ηρακλείου κ. Βασίλη Λαμπρινού έξι νέοι μόνιμοι υπάλληλοι επιτυχόντες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ στην προκήρυξη του έτους 2008 για την κάλυψη θέσεων του Δημοτικού Οργανισμού Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΔΟΚΑΠΗ).

Πρόκειται για δύο Κοινωνικούς λειτουργούς, δύο φυσιοθεραπευτές, μία εργοθεραπεύτρια και μία λογίστρια οι διορισμοί των οποίων εγκρίθηκαν με απόφαση κατανομής Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά το Δήμο Ηρακλείου για το 2016.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου ευχήθηκε στις νέες υπαλλήλους καλή σταδιοδρομία.

Μέσα στο επόμενο διάστημα μέχρι και τις αρχές του 2017 θα ακολουθήσουν και άλλες μονιμοποιήσεις επιτυχόντων του ΑΣΕΠ που Θα αφορούν ειδικότητες σε πολλές διαφορετικές Διευθύνσεις του Δήμου Ηρακλείου.