Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι:

Έπειτα από την καταγραφή των ψεκαστικών που κατέστη υποχρεωτική μέσω της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ), προβλέπεται και υποχρεωτική περιοδική επιθεώρηση αυτών, σύμφωνα με την οδηγία 2009/128/ΕΚ που εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Νόμο 4036/2012(ΦΕΚ Α΄8), που σκοπό έχει την αειφορική χρήση των γεωργικών φαρμάκων. 

Οι επιθεωρήσεις γίνονται μέσω των Σταθμών Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων. Σε ότι αφορά την εξουσιοδότηση τους και τα στοιχεία επικοινωνίας των ήδη υπαρχόντων, αυτά αναρτώνται σταδιακά στο site: psekastika.minagric.gr, στο οποίο υπάρχουν και άλλες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το θέμα της επιθεώρησης των ψεκαστικών. Οι αγρότες θα πρέπει να αναζητήσουν έναν Σταθμό της αρεσκείας τους ακόμα κι από άλλη περιφερειακή ενότητα για την πρώτη επιθεώρηση του ψεκαστικού τους, μέχρι τις 26-11-2016.

Για πληροφορίες σχετικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Χανίων, Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής, Όαση Αγυιάς, τηλ. 28213-46537. Αρμόδια υπάλληλος: Ατματζίδου Ναταλία.