Η Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης  ανακοίνωσε για ενημέρωση προς τους αγρότες που διαθέτουν εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμά-κων (ψεκαστικά μηχανήματα) ότι σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4036/ 12 υποχρεούνται μέχρι 26 Νοεμβρίου 2016 να κάνουν τουλάχιστον μια επιθεώρηση  του μηχανολογικού  εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων ( Ψεκαστικό).

Οι επιθεωρήσεις θα γίνονται από εξουσιοδοτημένους από την υπηρεσία Σταθμούς Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων, όπως αυτοί αναφέρονται στην   παρακάτω κατάσταση.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Α/Α        ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ               ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                        ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1.          ΠΡΟΒΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                  2Ο ΧΙΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ-                   2831 0 57070
                                                           ΧΑΝΙΩΝ

Πριν την επιθεώρηση των  ψεκαστικών παρακαλούνται οι αγρότες, όπως προσέλθουν  στη  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής   να καταθέσουν  το απογραφικό δελτίο για τα ψεκαστικά που χρησιμοποιούν στις καλλιέργειες τους.

Οι αγρότες που δεν θα απογράψουν και επιθεωρήσουν τα ψεκαστικά θα υποστούν τις κυρώσεις του Ν. 4036/2012.