Μεγάλη ανάσα έδωσε στο τραπεζικό σύστημα η επίλυση σε επίπεδο Ευρωπαίων ηγετών της κρίσης χρέους συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας για τον τρόπο συμμετοχής των ιδιωτών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα στο protothema.gr και με την πρώτη αποτίμηση και χωρίς να έχει υπολογισθεί λογιστικά το κόστος από τη συμμετοχή των τραπεζών, φαίνεται ότι οι τράπεζες αντέχουν να σηκώσουν το κόστος που θα προκύψει, είτε με αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου είτε με ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων, είτε με συνδυασμό και των δύο.

Στα stress tests είχε υπολογισθεί ένα hair cut της τάξεως του 15% επί του συνόλου του ελληνικού κινδύνου που διακρατούν οι ελληνικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων δηλαδή των εντόκων γραμματίων του δημοσίου, των κοινοπρακτικών όπως και των ομολόγων έναντι των οποίων είχαν εκδοθεί οι προνομιούχες μετοχές που κατέχει το δημόσιο σε κάθε τράπεζα.

Στο πρόγραμμα συμμετοχής των ιδιωτών τα παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνονται, άρα το ύψος των ομολόγων που θα ενταχθούν στη διαδικασία είναι μικρότερο από εκείνο που είχε υπολογισθεί στα stress tests, γεγονός που σημαίνει οτι η βάση υπολογισμού της επίπτωσης είναι χαμηλότερη στην αφετηρία της. Δηλαδή, παρ’ οτι δεν είναι διαθέσιμοι οι ακριβείς υπολογισμοί ανά τράπεζα -και για το σύνολο του συστήματος- ένα πρώτο ασφαλές συμπέρασμα είναι πώς τα πρόθετα κεφάλαια που θα απαιτηθούν δεν είναι πολύ μεγάλα και άρα μπορούν να καλυφθούν, συνεπώς οι τράπεζες γλυτώνουν την κρατικοποίηση.

Είσης φαίνεται πως η πραγματική επίπτωση θα είναι πολύ μικρότερη του 20% (που αντιστοιχεί στο ακραία δυσμενές σενάριο) και εκτιμάται πως ανάλογα με τη μέθοδο συμμετοχής δεν θα ξεπεράσει για καμμία τράπεζα το 15% που αποτελούσε την υπόθση των stress tests.

Η παροχή εγγυήσεων από το EFSF παρέχει την αναγκαία ρευστότητα στο σύστημα, απομακρύνοντας οποιοδήποτε φόβο μπορεί να δημιουργούσε η κρίση σχετικά με την ασφάλεια των καταθέσεων. Ομως εξακολουθούν να παραμένουν εκτός αγορών οι οποίες δεν προβλέπεται να ξανανοίξουν σύντομα, διατηρώντας τις πιέσεις στο σύστημα.

Παρά την ανάσα που πήραν όμως, οι τράπεζες δεν έλυσαν τα προβλήματά τους. Ομως η βελτίωση του κλίματος και της ψυχολογίας τις διευκολύνει να προχωρήσουν με μεγαλύτερη άνεση στις δρομολογημένες κινήσεις ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας (όπως π.χ. η αύξηση κεφαλαίου της Alpha Bank, η πώληση της τουρκικής Tekfen από την Eurobank) και να σχεδιάσουν νέες κινήσεις για την κάλυψη των πρόσθετων κεφαλαιακών αναγκών.

Γνωρίζουν ωστόσο οι τραπεζίτες πως το επόμενο διάστημα θα είναι δύσκολο και με προβλήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τράπεζα της Ελλάδος κινεί ήδη την διαδικασία πρόσληψης ανεξάρτητου συμβούλου που θα αναλάβει τον έλεγχο των επισφαλειών στα δανειακά χαρτοφυλάκια κάθε τράπεζας, ώστε να υπολογισθούν οι πραγματικές ανάγκες των τραπεζών για προβλέψεις και ενδεχομένως απαιτήσει επιπλέον κεφάλαια.

Βάσει του χρονοδιαγράμματος, ο έλεγχος των επισφαλειών αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.

Σημειώνεται ότι το θέμα του ελέγχου και κυρίως η πρόσληψη εξωτερικού ανεξάρτητου συμβούλου είχε προκαλέσει την αντίδραση των τραπεζών οι οποίες πρόβαλλαν το επιχείρημα πως ο έλεγχος πρέπει να γίνει από την επίσημη εποπτική αρχή, δηλαδή την ίδια την Τράπεζα της Ελλάδος και όχι από κάποιον ιδιώτη ο οποίος με την ιδιότητα του συμβούλου θα αποκτήσει πρόσβαση και λεπτομερή ενημέρωση για την ποιότητα των χαρτοφυλακίων δανείων στο σύνολο του συστήματος.