Στα Χανιά και στο κτίριο του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητήριου διεξάγεται στις 29-30 Αυγούστου 2016 το διεθνές συνέδριο “Entrepreunership in Τurbulent Τimes”
 
Διοργανωτές του συνεδρίου είναι το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΝΗ».
 
Το Διεθνές Συνέδριο φιλοδοξεί να φέρει σε επαφή ένα ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται για την επιχειρηματικότητα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην γυναικεία επιχειρηματικότητα ως και στις διάφορες διαστάσεις, οι οποίες επιδρούν στην επιχειρηματικότητα. Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει παρουσιάσεις από ακαδημαϊκούς, επιχειρηματίες και εμπειρογνώμονες στον τομέα της επιχειρηματικότητας, και οι εργασίες του κλείνουν με ένα Workshop με τίτλο “Επιχειρηματικότητα εν καιρώ κρίσης: Ανταλλαγή γνώσης, ιδεών και εμπειρίας. Η οπτική του φύλου”, στο οποίο θα γίνει γόνιμος διάλογος μεταξύ των ακαδημαϊκών και των παρευρισκόμενων. Η αναλυτική μορφή του προγράμματος έχει αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα του συνεδρίου http://foremost.tuc.gr/conference/wp-content/uploads/2016/08/ConferenceProgram_FOREMOST_greek.pdf .
 
Η συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο είναι ΔΩΡΕΑΝ και μπορεί να γίνει και εξ’ αποστάσεως μέσω της web-based πλατφόρμας του συνεδρίου. Οι ομιλίες του συνεδρίου θα καταγράφονται και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του έργου http://www.foremost.tuc.gr και του συνεδρίου  http://foremost.tuc.gr/conference/ .
 
Τόσο στους συγγραφείς όσο και στους συμμετέχοντες θα απονεμηθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. Τα proceedings του συνεδρίου θα είναι open access και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του έργου http://www.foremost.tuc.gr
 
Το συνέδριο χρηματοδοτείται πλήρως στα πλαίσια της πράξης «Γ.Ε.Ν.Ε.Σ.Ι: Γυναικεία Επιχειρηματικότητα-Νέες Επιχειρήσεις-Στόχος: Ισότητα» (με κωδικό 3864), εντάσσεται στο πρόγραμμα «Διαφορετικότητα, Ανισότητα και Κοινωνική Ενσωμάτωση» και συγχρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου-ΕΟΧ.
 
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου http://foremost.tuc.gr/conference/ ή να αποστείλετε μήνυμα στο e-mail [email protected] .