Για τον περικοπή του αριθμού των τμημάτων που θα λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2016-2017 στο σχολείο οι 23 από τους 25 οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς στο 1ο Γυμνάσιο Ελευθ. Βενιζέλου Χανίων υπέγραψαν το παρακάτω ψήφισμα.
 
"Ως εκπαιδευτικοί αισθανόμαστε την ανάγκη να διαμαρτυρηθούμε για την περικοπή του αριθμού των τμημάτων που θα λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2016-2017 στο σχολείο μας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων ο νόμος που αφορά στη μείωση του αριθμού των μαθητών στο τμήμα, εφόσον υπάρχουν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ας σημειωθεί πως η πρόταση του σχολείου μας για τη δημιουργία πέντε (5) τμημάτων στη Β' Γυμνασίου έχει γίνει σύμφωνα με το νόμο με στόχο την  καλύτερη εκπαίδευση των μαθητών μας, μιας και στην τάξη αυτή θα φοιτήσουν δεκαοκτώ (18) μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Αυτή η πρόταση αγνοήθηκε στον "πρόχειρο" (;) υπολογισμό των τμημάτων, με αποτέλεσμα τα τμήματα που "προσωρινά" (;) προβλέπεται να λειτουργήσουν στη Β΄ τάξη του σχολείου μας να είναι τέσσερα (4) με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Κι ενώ από το ΚΕΔΔΥ προτείνονται εναλλακτικοί τρόποι διδασκαλίας και αξιολόγησης αυτών των μαθητών, ώστε να έχουν ίσες ευκαιρίες -όσο αυτό είναι δυνατό- στη διαδικασία της μάθησης (γι' αυτό, άλλωστε, και ο νομοθέτης προβλέπει τη μείωση του μέγιστου αριθμού των μαθητών στο τμήμα με την αναλογία ένας ανά τρεις), απεναντίας στη λογική των περικοπών και της εξοικονόμησης διδακτικού προσωπικού  και επικαλούμενη ασάφεια του νόμου  η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων δε λαμβάνει καθόλου υπόψη την ύπαρξη τους, με αποτέλεσμα να μη δημιουργεί το αναγκαίο πέμπτο (5ο) τμήμα φοίτησης στη Β' τάξη.

Επειδή θεωρούμε πως οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση τους με τους υπόλοιπους μαθητές και επειδή γνωρίζουμε πως αυτό δεν μπορεί να γίνει δυνατό χωρίς μέτρα αντισταθμιστικής εκπαίδευσης που θα διευκολύνουν τη διαδικασία της μάθησης, επιμένουμε στη δημιουργία του πέμπτου (5ου) τμήματος στη Β' τάξη του σχολείου μας, γιατί πιστεύουμε πως ενέργειες περικοπής τμημάτων και μείωσης του διδακτικού προσωπικού πλήττουν τα μορφωτικά δικαιώματα όλων των μαθητών, ιδιαίτερα των "αδύναμων" που χρεώνονται στο τέλος την ευθύνη  για τη σχολική τους αποτυχία."