Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Ρεθύμνου καλεί τους νηπιαγωγούς σε παράσταση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου στη 1 μμ στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ρεθύμνου.

Στην σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

"Με την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας για το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα των νηπιαγωγείων και το ωράριο των νηπιαγωγών, αποδεικνύεται ο πραγματικός σχεδιασμό της πολιτικής ηγεσίας.

•    Δεν έχει στις προθέσεις της τη  θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής Προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης παρά τις όποιες εξαγγελίες της. 
•    Αλλάζει τη φυσιογνωμία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου αφού χωρίζει το πρόγραμμα σε βασικό και προαιρετικό, αίροντας την αντισταθμιστική λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και μετατρέποντάς το σε φύλαξη και καταργεί τη δυνατότητα της εναλλαγής της βάρδιας των νηπιαγωγών πρωινού και ολοημέρου (κάτι που καθιερώνει φέτος στα δημοτικά σχολεία).
•    Επιβάλλει 25ωρο χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της λειτουργίας του Νηπιαγωγείου (ουσιαστικά πρόκειται για 30ωρο λόγω της συνεχούς επιτήρησης και παρουσίας  των νηπιαγωγών κοντά στα νήπια) για το σύνολο των νηπιαγωγών (πλην των ελάχιστων που υπηρετούν στα, μετρημένα στα δάχτυλα, 4/θεσια και άνω νηπιαγωγεία) και μάλιστα δίχως την επιπλέον αποζημίωση που ισχύει στα αντίστοιχα δημοτικά σχολεία.
•    Δεν προχωρά σε καμία επίλυση των τεράστιων κτηριακών προβλημάτων καθιστώντας έτσι (και από αυτή την άποψη) προσχηματική την επικοινωνιακού χαρακτήρα, εξαγγελία για επέκταση και γενίκευση του θεσμού του ολοήμερου.
•    Ανοίγει ο δρόμος για περαιτέρω αλλαγές συνολικότερα στη λειτουργία του νηπιαγωγείου, την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων μας.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας εκφράζει για μια ακόμη φορά την απογοήτευση που προκαλεί στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ο τρόπος με τον οποίο η πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΕΘ υποβαθμίζει τον παιδαγωγικό και αντισταθμιστικό ρόλο του ολοήμερου νηπιαγωγείου. Οι ρυθμίσεις αυτές δεν μπορούν παρά να συναντήσουν την αντίδραση της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στα πλαίσια αυτά καλούμε όλους τους συναδέλφους νηπιαγωγούς σε παράσταση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου στη 1 μμ στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ρεθύμνου.

Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ρεθύμνου υπερασπιζόμαστε το δημόσιο σχολείο και αντιστεκόμαστε σε κάθε προσπάθεια υποβάθμισής του."