Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε τα ονόματα των 5.179 δασκάλων και νηπιαγωγών οι οποίοι για το σχολικό έτος 2016-2017 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές.

Αναλυτικά προσελήφθησαν:

1.261 Δάσκαλοι ΕΑΕ (ΠΕ71) και 223 Νηπιαγωγοί ΕΑΕ (ΠΕ61 και ΠΕ60.50) για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) ή/και των Τμημάτων Ένταξης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και

2.360 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 1.335 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Απο αυτούς στην Κρήτη τοποθετούνται 886 εκπαιδευτικοί ως εξής: 461 δάσκαλοι Γενικής, 113 δάσκαλοι Ειδικής, 292 Νηπιαγωγοί Γενικής και 20 Νηπιαγωγοί Ειδικής.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρόσληψης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 7 έως και την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016 και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Κρήτη:

Οι 461 αναπληρωτές δάσκαλοι γενικής

Οι 292 αναπληρωτές νηπιαγωγοί γενικής

Οι 113 αναπληρωτές δάσκαλοι ειδικής

Οι  20 αναπληρωτές νηπιαγωγοί ειδικής

Συνολικά στην χώρα

Οι 2360 αναπληρωτές δάσκαλοι γενικής

Οι 1335 αναπληρωτές νηπιαγωγοί γενικής

Οι 1261 αναπληρωτές δάσκαλοι ειδικής

Οι 223 αναπληρωτές νηπιαγωγοί ειδικής