Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Αποκορώνου, συνεδριάζει την Πέμπτη 15/09/2016 και ώρα 15:30 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στις Βρύσες, με θέμα την γνωμοδότηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά το προσχέδιο του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2017.

Σε περίπτωση που υπάρξει έλλειψη απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα, Παρασκευή, 16/09/2016 και ώρα 15:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αποκορώνου στις Βρύσες.