Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς

"Κατόπιν ελέγχου των φακέλων δικαιολογητικών καθώς και των ενστάσεων που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας, τα αποτελέσματα των επιτυχόντων αναγράφονται στους σχετικούς πίνακες που συνάπτονται. 

Η ενημέρωση των δικαιολογητικών που οι δικαιούχοι πρέπει να προσκομίσουν, θα γίνει από τα κατά τόπους ΚΕΠΑ.

Εντός της ερχόμενης εβδομάδας, θα ανακοινωθεί η έναρξη λειτουργίας του ΙΣΤ ΚΕΠΑ καθώς και σχετικός πίνακας αποτελεσμάτων."