Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Ιεράπετρας θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31  στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο  στις 27 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα  Τρίτη    και ώρα 8.30   για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

  Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: Αίτημα του κ. Εμμ. Πιτοπουλάκη  για αποζημίωση υλικών ζημιών λόγω λακκούβας στο οδόστρωμα.

Θέμα  2ο:  ΄Ασκηση ή μη ενδίκου μέσου εφέσεως κατά της υπ΄αριθμό 101/2015 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας

Θέμα 3ο:Τροποποίηση της με αριθμό 317/2015 απόφασης ΔΣ (Αναπροσαρμογή τελών κοιμητηρίων).

Θέμα 4ο:Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.660,19€ για επέκταση δημοτικού φωτισμού(γήπεδο τένις)

Θέμα 5ο:Ψήφιση πίστωσης ποσού 652,87€ για επέκταση δημοτικού φωτισμού στο Κάτω Χωριό (Δημ. σχολείο)