Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης θα απουσιάζει από το Δήμο την Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου, λόγω μετάβασης του στην Αθήνα,προκειμένου να έχει συναντήσεις  με τους  παρακάτω: 

•    με το Γ.Γ.κ. Χαράλαμπο Κασίμη,του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
•    με το Γ.Γ.κ.Γεώργιο Δέδε του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, για θέματα που  αφορούν έργα υποδομών  του Δήμου Πλατανιά.