Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ  στη συνεδρίαση του στις 23/9/2016 ομόφωνα αποφάσισε τη σύγκληση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης μελών Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ  την Τρίτη 4/10 στις 13.30 στην αίθουσα α ορόφου του ΓΝΑΝ με θέματα τον προγραμματισμό δράσης του συλλόγου και θέματα εκτός Ημερήσιας Διάταξης. 

Αν στις 4/10/16 δεν υπάρξει η προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία (1/3 των μελών) τότε η Γενική Συνέλευση συγκαλείται για την Τετάρτη 12/10 στις 13.30 στην αίθουσα α ορόφου του ΓΝΑΝ

Αν στις 12/10 δεν υπάρξει  η προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία (1/4 των μελών), τότε η Γενική Συνέλευση συγκαλείται για την Πέμπτη 20/10/16 στις 13.30 στην αίθουσα α ορόφου του ΓΝΑΝ (απαιτείται παρουσία του 1/5 των μελών για να υπάρχει απαρτία) .