Τον ρόλο του μηχανικού στις παρούσες συνθήκες και την προοπτική του πέραν των χρονικών ορίων ενός κοινοτικού πλαισίου στήριξης, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις γεωπολιτικές συγκυρίες, τις περιβαλλοντικές πιέσεις και τις τεχνολογικές εξελίξεις, θα διερευνήσει το συνέδριο που διοργανώνει το ΤΕΕ ΤΔΚ σε συνεργασία με την Περοφερειακή Ενότητα Χανίων, το οποίο άρχισε σήμερα τ

Απόψε συζητείται η τάση για το επάγγελμα του διπλωματούχου μηχανικού μετά από 10 χρόνια και ακολουθεί συζήτηση τεσσάρων διακεκριμένων ομιλητών, των Μιχάλη Μπλέτσα, Βασίλη Διγαλάκη, Μίνω Γαροφαλάκη και Αντώνη Μαυρόπουλο.