Ο Σύλλογος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ηρακλείου, μετά τα πρόσφατα δημοσιεύματα περί πλαστών ασφαλιστηρίων συμβολαίων θα ήθελε να διευκρινίσει στο αγοραστικό κοινό ότι το συγκεκριμένο περιστατικό είναι ένα και μεμονωμένο. Τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν δεν αναφέρονται σε νέο περιστατικό αλλά στην δικαστική εξέλιξη παρελθούσης υπόθεσης η οποία είχε ανακινηθεί από μελή του συλλόγου μας.

Ο ΣΑΔΝΗ έχει πράξει τα δέοντα ώστε η υπόθεση αυτή να πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης όπως και έγινε. Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου και η Εισαγγελία μετά από πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα σχημάτισε δικογραφία σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος του εμπλεκομένου.

Σημειώνουμε  ότι ο εμπλεκόμενος σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από τον  σύλλογο μας στο αρμόδιο Επιμελητήριο Ηρακλείου δεν κατέχει την απαραίτητη άδεια άσκησης επαγγέλματος. Ως εκ τούτου δεν κατέχει την απαραίτητη ταυτότητα και προφανώς δεν έχει την ιδιότητα του «Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή» και δεν υπήρξε ποτέ μέλος του συλλόγου μας.

Σημαντικό θα ήταν προς αποφυγή παρόμοιων περιστατικών να ενημερώσουμε ξανά το κοινό για τους τρόπους ενημέρωσης  και εγκυρότητας ασφάλισης των οχημάτων τους αλλά και τρόπους εξακρίβωσης των στοιχείων των ατόμων με τους οποίους επιλέγουν να συνεργαστούν. 

Ζητήστε την άδεια ασκήσεων επαγγέλματος από τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο.  Όλοι οι πιστοποιημένοι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές μετά από εξετάσεις και προσκόμιση των νόμιμων εγγράφων κατέχουν ασφαλιστική ταυτότητα με την φωτογραφία και τα στοιχεία τους που έχει εκδοθεί από το Επιμελητήριο.

Ενημερωθείτε από το www.hic.gr για την εγκυρότητα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας εισάγοντας αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και το ΑΦΜ.