Στην παρακάτω απόφαση προχώρησε η επιτροπή καταστατικού και πιστοποίησης (Ε.ΚΑ.Π) του ΠΑΣΟΚ που αφορά στο σύνολο των διαδικασιών στο Ηράκλειο.

α) Διπλοψηφίες στην Τ.Ο Χερσονήσου Ν. Ηρακλείου.

Από τον έλεγχο που έγινε διαπιστώθηκαν 6 διπλοψηφίες, όσες αναφέρονται και στην καταγγελία – ένσταση με ημερομηνία 28/6/2016 η οποία απεστάλη στα μέλη της ΕΚΑΠ μαζί με άλλα στοιχεία στις 27/8/2016.

Τόσο για τους διπλοψηφίσαντες, όσο και για τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής που επέτρεψαν τις διπλοψηφίες, ή δεν περιφρούρησαν το αδιάβλητο της διαδικασίας, να κινηθεί πειθαρχική διαδικασία.

Σε ότι αφορά το τυπικό της ένστασης,  κατά τη συζήτηση που είχαμε με την πρόεδρο της Νομαρχιακής Εφορευτικής Επιτροπής Ηρακλείου συντρόφισσα Μαρία Σκραφνάκη, μας επιβεβαίωσε ότι  όλες  οι ενστάσεις που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα (σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία), απεστάλησαν στην ΕΚΑΠ 28/6/2016.

Για την εκλογική διαδικασία στην Τ.Ο Χερσονήσου, δεν κατατέθηκε καμία ένσταση μέχρι 28 Ιουνίου, γι αυτό και δεν γνωρίζει τίποτα για το περιεχόμενό της.

β) Σε ότι αφορά  τις καταγγελίες, για τη διαδικασία συγκρότησης της Ν.Ε Ηρακλείου,  μετά το 7ο Συνέδριο του Κινήματος, που καθιερώθηκε η άμεση ψηφοφορία για την εκλογή Γραμματέων και Αναπληρωτών Γραμματέων στις Τ.Ο και Ν.Ε, άλλαξε και ο κανονισμός λειτουργίας Οργανώσεων και Οργάνων.

Μετά το 9ο Συνέδριο, που επανήλθε, η έμμεση εκλογή (Γραμματέων Τ.Ο και Ν.Ε), δεν προσαρμόσθηκε ανάλογα ο κανονισμός λειτουργίας, με αποτέλεσμα, ακόμη και σήμερα, να μην έχουμε κανονισμό λειτουργίας, που να ορίζει με σαφήνεια τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται κατά τη συγκρότηση των οργάνων, με αποτέλεσμα, να τηρείται κατ’ αντιστοιχία η διαδικασία που εφαρμόζεται για την συγκρότηση της Κ.Π.Ε και την εκλογή Οργάνων από αυτή. Διαδικασία, στην οποία δεν απαιτείται, η παρουσία όλων των μελών, αλλά η απλή απαρτία. Αυτό που αποτελεί υποχρέωση, είναι η ενημέρωση όλων των μελών του Οργάνου, για την ημέρα και ώρα της Συνεδρίασης.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις, τόσο του Γραμματέα της Ν.Ε Ηρακλείου αλλά και όσων προκύπτουν, από τις γραπτές ενστάσεις, υπήρξε δυνατότητα παρουσίας στο σύνολο των μελών, αυτή η αδυναμία παρουσίας δεν μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο γα τη συγκρότηση του Οργάνου.

γ) Ως προς το ασυμβίβαστο του άρθρου 16 του καταστατικού για τον Γραμματέα της Ν.Ε Ηρακλείου σ. Μιχάλη Καρακατσάνη σύμφωνα με τις βεβαιώσεις της  Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας ΟΤΑ (Γουβών) δηλώνεται ρητά ότι δεν λαμβάνει καμία αμοιβή ή πάγια αντιμισθία ο σ. Καρακατσάνης, για το αξίωμα που κατέχει, στην Αναπτυξιακή εταιρία του Δήμου Χερσονήσου.

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 16 του Καταστατικού, οποτεδήποτε προκύψει ασυμβίβαστο, για όποιον κατέχει θέση σε μονοπρόσωπο Οργανο στο Κίνημα, εκπίπτει του αξιώματος του, το ίδιο θα ισχύσει και για τον σ. Μ. Καρακατσάνη, εάν στο μέλλον προκύψει ότι λαμβάνει αμοιβή  που απέκρυψε, θα εκπέσει του αξιώματος, παραμένοντας όμως μέλος   της Ν.Ε

δ) Στη συνεδρίαση της 11ης Ιουλίου, όταν αποφασίσαμε την πιστοποίηση του Ηρακλείου, είχαμε εμπρόθεσμες μόνο 2 ενστάσεις, μια που αφορούσε τον σ. Παπανδρέου και την Σ.Ε του Δήμου Ηρακλείου και μια της συντρόφισσας Σπανάκη κατά της σ. Αγγελάκη, κατά την εξέταση της οποίας υπάρχει αναλυτική περιγραφή στα πρακτικά της 11ης Ιουλίου όσων επισημάνθηκαν, καθώς και τα στοιχεία από το μητρώο του Δήμου Ηρακλείου Αττικής και της εμπρόθεσμης αίτησης εγγραφής από 18/6 της  σ. Αγγελάκη, όπου αιτείτο την εγγραφή της στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης και όχι Ηρακλείου Αττικής, όπως κατά λάθος την ενέταξε το Μητρώο.  

ε) Καταγγελία για συμμετοχή  μη δημοτών στις εκλογές της 26ης Ιουνίου στο Δήμο Χερσονήσου.
Από τα πρακτικά των εκλογών όλων των οργανώσεων και από τον έλεγχο που έγινε σε αυτά προκύπτει, το αρνητικό γεγονός, ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των Οργανώσεων όλης της χώρας, δεν τηρήθηκε ο όρος που τέθηκε στην κατευθυντήρια οδηγία Νο 103, για την δυνατότητα εγγραφής την ημέρα της ψηφοφορίας μόνο όσων ήσαν γραμμένοι στο δημοτολόγιο.

Αυτή η παράληψη μας προβλημάτισε κατά την συνεδρίαση της 7ης Ιουλίου και καταλήξαμε στην απόφαση να πιστοποιήσουμε τις Οργανώσεις, έστω και αν δεν τήρησαν αυτόν τον όρο, γιατί  σε διαφορετική περίπτωση η πλειοψηφία των μεγάλων Νομαρχιακών Επιτροπών (Α΄Θεσ/νικης, Α΄Αθήνας, Β1΄Αθήνας, Αχαϊας, Ηλείας κλπ) θα έπρεπε να μην πιστοποιηθούν, γεγονός που θα ακύρωνε ότι θετικό μήνυμα προέκυψε απ τις εκλογές της 26ης Ιουνίου και την συμμετοχή σε αυτές, ενώ παράλληλα θα εμπόδιζε τις οργανώσεις να αποκτήσουν επιτέλους αιρετά όργανα.

στ) Επί του αιτήματος, για να γίνει 7μελής η Συντονιστική  Επιτροπή της Δημ. Οργ. Ηρακλείου Κρήτης, θα αποτελέσει πρότασή μας στην προσεχή συνεδρίαση της Κ.Π.Ε, διότι την σύνθεση των Συντονιστικών και των Ν.Ε την όρισε η 4η Σύνοδος της Κ.Π.Ε, που πραγματοποιήθηκε 13 Μαΐου.

Με αυτό το δεδομένο, μόνο η Κ.Π.Ε μπορεί να πάρει απόφαση αύξησης από 5 σε 7 μέλη, αν αποδεχθεί τα επιχειρήματα που συνοδεύουν την πρόταση.