Από το Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Αθλητισμού του Δήμου Ιεράπετρας ανακοινώνεται ότι οι συμμετέχοντες στα προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Ιεράπετρας που δεν έχουν παραλάβει τις Βεβαιώσεις Παρακολούθησης μπορούν να τις παραλαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου Ιεράπετρας, οδός Ομηρείας 8, 4ος όροφος.

Για περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον αρμόδιο υπάλληλο, κ. Μάνο Αϊβαλιώτη και στο τηλέφωνο 2842341305.